Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA)

Het KMKA is een vraagbaak en hulpverlenende instantie die ondersteuning kan bieden voor professionals die te maken hebben met medisch onderzoek van (aspirant) werknemers met een garantie op kwaliteit. Het Kenniscentrum maakt gebruik van een netwerk van experts op de diverse relevante gebieden.

  1. We verzamelen, evalueren en verspreiden kennis en vaardigheden op het gebied van ontwikkeling, gebruik en evaluatie van aanstellingskeuringen, preventief medisch onderzoek en verplicht medische keuringen in (zware) arbeid.
  2. Het kenniscentrum vervult een consultfunctie voor vragen omtrent medisch onderzoek in arbeid.
  3. We geven input voor scholing voor opleiders van de relevante professionals die met de opzet, uitvoering en/of interpretatie van preventief medisch onderzoek en medische keuringen in Arbeid te maken hebben
  4. Communicatie naar relevante stakeholders vindt via website en informatie- en nascholingsbijeenkomsten plaats.
  5. We bieden steun aan de praktijk en ontplooien initiatieven bij het maken van richtlijnen en nieuwe keuringen of preventief medisch onderzoek.
  6. We bieden een netwerk (community) voor professionals die in dit gebied actief zijn.
  7. Het kenniscentrum prioriteert onderzoeksvragen die in en samen met de praktijk uitgezet kunnen worden.

Vragen?

Hebt u vragen over medisch onderzoek in arbeid of keuringen bij (aspirant)werknemers, dan kunt u deze stellen:

  • via email: u krijgt dan binnen een week bericht van ontvangst en een inschatting wanneer u antwoord kunt verwachten;
  • telefonisch via 020 - 566 2735 of 020 - 566 5333: als u uw naam en telefoonnummer inspreekt wordt u z.s.m. teruggebeld.

Management

Het kenniscentrum wordt geleid door prof.dr. Carel T.J. Hulshof.