Adviesprocedure voor CI bij kinderen

Als uw kind verwezen is voor een CI krijgt u een aantal afspraken bij ons. Hier leggen wij uit welke dit zijn.

Intakegesprek audiologie

U wordt eerst  uitgenodigd voor een informatief / intake gesprek. U ontvangt ook een vragenlijst om in te vullen. Het gesprek vindt plaats op AMC met de audioloog en de logopedist. U neemt de vragenlijst mee naar de afspraak. Tijdens het gesprek ontvangt u informatie over cochleaire implantatie en over de werkwijze van ons CI-team. Wij vragen veel over hoe het gaat met het horen en de taalspraak-ontwikkeling van uw kind. Uw kind mag maar hoeft niet mee naar het informatieve gesprek.

Als u en wij na dit intakegesprek  verder willen in het CI traject, wordt uw kind uitgenodigd voor:

  • een afspraak bij een van de KNO-artsen van het CI team voor een intake gesprek.
  • een adviesochtend op het Audiologisch Centrum

We vragen uw toestemming om informatie bij anderen op te vragen over het gehoorverlies en de hoorhulpmiddelen van uw kind. Ook willen we zo veel mogelijk weten over de taalspraak- en algehele ontwikkeling.

Intake gesprek KNO-arts

Bij het intake gesprek met de KNO-arts, bespreekt de arts de medische kant van een CI. Welke medische onderzoeken moeten er worden gedaan en wat houdt de operatie in? Als er nog geen beeldvormend onderzoek is gedaan, zal de KNO-arts in overleg met u een afspraak laten maken voor het maken van een MRI en/of CT scan. Als er andere medische onderzoeken nodig zijn, bespreekt de arts deze met u.

Adviesochtend

Op de adviesochtend komt u met uw kind voor enkele onderzoeken. De audioloog en de logopedist doen een gehooronderzoek met en zonder de hoortoestellen. Ook beoordelen we de instellingen van de hoortoestellen. Daarna wordt uw kind geobserveerd door de kinderpsycholoog, de linguïst en de logopedist terwijl u met uw kind speelt. Zij kijken naar de algehele en communicatieve ontwikkeling van uw kind. Aan het eind van de ochtend bespreekt het team de resultaten van de onderzoeken.

Na de adviesochtend zijn meestal alle medische en audiologisch gegevens verzameld. Het CI team bespreekt dan alle gegevens en geeft een advies voor of tegen CI. Indien een CI geadviseerd wordt, wordt ook geadviseerd of het linker, rechter of beide oren geïmplanteerd kan worden.

Eindgesprek

U komt dan nog voor een eindgesprek bij de KNO-arts en bij de audioloog waar dit advies wordt besproken. Indien CI geadviseerd wordt, bespreken we ook met u wat u kunt verwachten van het CI bij uw kind. Indien u kiest voor het CI voor uw kind, wordt ook het merk van het implantaat besproken en samen met u gekozen.  

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer

Contact CI-team

Routenummer 22