Gehooronderzoek bij kinderen vanaf 6 maanden

Hoe onderzoeken we het gehoor bij jonge kinderen?

Als er vragen zijn over het gehoor van uw kind kan er bij ons een gehooronderzoek ingepland worden. U leest hier hoe dit gaat bij verschillende leeftijden.

Het gehooronderzoek kan bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar op dezelfde manier worden afgenomen als bij volwassenen, met een knopje. Jonge kinderen kunnen nog niet op een knopje drukken en daarom doen wij het gehooronderzoek op een andere manier. Hieronder ziet u hoe we dit doen bij verschillende leeftijden.

Kinderen ouder dan ongeveer 3 jaar: Spelaudiometrie

Met kinderen vanaf 3 jaar wordt een luisterspel gespeeld; we noemen dit spelaudiometrie. Hierbij moet het kind wachten op een piepje. Als het kind een piepje heeft gehoord, zet het kind een poppetje in een bus. Er zijn meerdere varianten op dit spel mogelijk.

Dit onderzoek voeren we uit met verschillende hoofdtelefoons. Als dat nog niet lukt omdat het kind de hoofdtelefoon niet op wil, krijgt het kind geluiden te horen door de boxen in de kamer.

Kinderen van ongeveer 6 maanden tot 3 jaar: Reactieaudiometrie (VRA)

Op deze leeftijd is spelaudiometrie vaak nog niet mogelijk of nog niet betrouwbaar.

We laten jonge kinderen reageren op geluiden door hun hoofd te draaien naar het gehoorde geluid en krijgen een plaatje of filmpje te zien op een televisiescherm.

In deze film leggen we u uit hoe dat gaat:

Deze vorm van reactieaudiometrie noemen we ‘VRA’ naar het Engelse Visual Reinforcement Audiometry.

Aanvullende gehooronderzoeken

Tympanometrie:

Op alle leeftijden zullen we met een dopje in het oor meten hoe goed het trommelvlies beweegt. Zo hebben we aanwijzingen of er problemen zijn in het middenoor.

Otoakoestische emissies:

We meten de activiteit van het binnenoor (slakkenhuis) door bij het kind een dopje in het oor te doen. Bij dit testje is het nodig dat een kind redelijk rustig kan stilzitten.

Spraakaudiometrie:

Bij kinderen vanaf ongeveer 3 jaar kan worden geprobeerd of ze woordjes willen nazeggen uit een luidspreker of uit een hoofdtelefoon. Er wordt alleen gekozen voor deze test als het kind al goed kan praten.

Ook is het mogelijk om kinderen de gevraagde woorden te laten aanwijzen in plaats van nazeggen. Op die manier kunnen nog jongere kinderen getest worden.