Hartfalen (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Hartfalen.

Contact en afspraak

Uw cardioloog of specialist verwijst u naar de polikliniek Hartfalen van het AMC. Deze polikliniek is onderdeel van de AMC-polikliniek Cardiologie.

Als u hartfalen hebt, is uw hart niet in staat om voldoende bloed en zuurstof door uw lichaam rond te pompen. Dat leidt tot lichamelijke klachten. De polikliniek Hartfalen probeert die klachten te verminderen. Nog liever voorkomen we de klachten helemaal.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek zoeken we uit wat er bij u aan de hand is. Vervolgens begeleiden we u op verschillende manieren. Vaste bestanddelen van die begeleiding zijn:

  • een aangepast dieet (met vooral beperkt natriumgebruik);
  • het voorkómen van ‘vochtoverbelasting’;
  • doeltreffende medicijnen en
  • de verbetering van uw conditie met een bewegingsprogramma.

Meer over onze polikliniek

De polikliniek Hartfalen in het AMC was een van de eerste in Nederland. Ons team bestaat uit drie cardiologen en drie hartfalen-verpleegkundigen.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

U vindt de polikliniek Hartfalen bij de polikliniek Cardiologie, in bouwdeel B op de tweede verdieping (B2), waar u zich kunt melden aan de balie.

Polikliniek Hartfalen

020 - 566 3794

Wachttijd Hartfalen

Wachttijden polikliniek

  • Hart- en vaatpolikliniek: 5 weken
  • Fast-track polikliniek voor patiënten met pijn op de borst: 1 week

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Wachttijden behandeling

  • Dotterbehandeling: 1 week
  • Catheterablatie: 5 weken
  • ICD-implantatie: 3 weken

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Meer over uw bezoek aan het AMC: