Hartfalen (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Hartfalen.

Contact en afspraak

Uw cardioloog of specialist verwijst u naar de polikliniek Hartfalen van het AMC. Deze polikliniek is onderdeel van de Amsterdam UMC-polikliniek Cardiologie.

Bij hartfalen pompt uw hart niet voldoende bloed en zuurstof door uw lichaam. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Tijdens uw bezoek op de polikliniek Hartfalen bespreken de arts en/of hartfalen verpleegkunidge de oorzaak van uw hartfalen.

Symptomen kunnen zijn:

 • Kortademigheid bij inspanning en bij plat liggen
 • Opgezette enkels
 • Een vol gevoel door vocht in de buik, kleren die strakker gaan zitten
 • Minder trek in eten maar toch aankomen
 • Prikkelhoest
 • Minder plassen, donkere urine

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek begeleiden wij u en uw naasten bij het omgaan met uw hartfalen. Vaste bestanddelen van die begeleiding zijn:

 • het hart, hartfalen en de behandeling
 • gezonde voeding (met vooral beperkt natriumgebruik);
 • het voorkomen van 'vochtoverbelasting'
 • medicijngebruik en leefregels
 • activiteiten, rust en hartrevalidatie

Daarnaast wordt er op de hartfalenpoli aandacht besteed aan het effect van therapietrouw. Ook bespreken we de mogelijke problemen die u als gevolg van uw hartfalen kunt ervaren.

Medicatie

Voor een goede behandeling van hartfalen worden naast leefregels ook
medicijnen voorgeschreven. Patiënten met hartfalen krijgen meestal veel
medicijnen voorgeschreven om klachten zoveel mogelijk te voorkomen en de
kwaliteit van leven te verbeteren.

Op de hartfalenpoli worden uw medicijnen gecontroleerd en wordt de dosis zo nodig aangepast. Het is daarom van groot belang dat U uw medicatie overzicht meeneemt naar het ziekenhuis. Deze is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Meer over onze polikliniek

De polikliniek Hartfalen in het Amsterdam UMC bestaat uit een team van cardiologen en vier hartfalen-verpleegkundigen. Zij hebben zich gespecialiseerd in Hartfalen en werken nauw met elkaar samen.

Afspraak op de polikliniek
De eerste afspraak bij de hartfalen verpleegkundige duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens deze afspraak ontvangt u uitleg en voorlichting omtrent uw hartfalen. Eventueel wordt er lichamelijk onderzoek bij u verricht. Vervolgafspraken duren ongeveer 30 minuten. Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. Deze tijd is nodig voor het maken van een hartfilmpje en het meten van de bloeddruk.

Praktische tips:

 • Neem een familielid of goede bekende mee (samen onthoudt u meer dan alleen).
 • Maak een vragenlijst (algmeen, klachten en/of problemen) Bijv. aan de hand van de 3goedevragen
 • Neem alle medicatie mee die u gebruikt of een recent overzicht hiervan, op te vragen bij uw apotheek.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het Asterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

U vindt de polikliniek Hartfalen bij de polikliniek Cardiologie, in bouwdeel C op de tweede verdieping (C2), waar u zich kunt melden aan de balie.

Polikliniek Hartfalen

Als u niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de polikliniek op telefoonnummer: 020 - 566 3794

Contactpersoon:

Tonny Veelenturf, Carolien Cherpanath & Dorianne Kuipers, telefoon 020 - 7321951

Wachttijd Hartfalen

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

 • Hart- en vaatpolikliniek: 5 weken
 • Fast-track polikliniek voor patiënten met pijn op de borst: 1 week

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Wachttijden behandeling

 • Dotterbehandeling: 1 week
 • Catheterablatie: 5 weken
 • ICD-implantatie: 3 weken

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Meer over uw bezoek aan het Amsterdam UMC: