Landelijk verwijscentrum voor sportcardiologie

Informatie over uw afspraak bij het Landelijk verwijscentrum voor sportcardiologie.

Amsterdam UMC is een landelijk verwijscentrum voor sportcardiologie, in samenwerking met Sport Medisch Centrum Papendal: zowel voor topsporters als voor amateursporters met een afwijkende sportscreening op cardiaal gebied of een bekende hartaandoening. De expertise van onze collega’s op het gebied van sportcardiologie heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor patiënten met een aangeboren hartaandoening: zowel bij kinderen als volwassenen kan een sportmedisch consult plaatsvinden. Bij een sportmedisch consult vindt onder andere een uitgebreide inspanningstest op een hometrainer plaats, waarbij we zowel waarden van het hart, longen als spieren meten. Zo’n uitgebreide meting kan bij kinderen vanaf ongeveer 10 jaar worden uitgevoerd. Bij jongere kinderen doen we vaak een inspanningstest op een loopband met registratie van ECG, bloeddruk en zo nodig zuurstofgehalte. 

Contact en afspraak

Dr. H.T. Jorstad

Volwassen patiënten worden voor consult verwezen naar cardioloog Dr. H.T. Jorstad (afbeelding links); kinderen worden verwezen naar de sportpoli van kindercardioloog Dr. I. Knobbe (afbeelding rechts).

Wat kan ik verwachten?

Zowel de kinderen als volwassenen die gezien worden, zijn onder te verdelen in meerdere groepen. In de topsport worden vaak routinematig screenings uitgevoerd. Als hier afwijkende bevindingen zijn, vindt een verwijzing plaats. Verder worden kinderen en volwassenen met klachten gezien; dit kan zijn in de populatie van topsporters, maar ook een intensieve recreatieve sporter zal de route naar ons vinden. In de laatste groep zitten kinderen en volwassenen die een onderliggende aandoening hebben. Zoals (aanleg voor) hypertrofe cardiomyopathie, erfelijke ritmestoornissen en aangeboren hartafwijkingen. Aan de hand van bestaande richtlijnen en interpretaties van specialisten op verschillende gebieden wordt een individueel sportadvies gegeven.

Iedereen krijgt een individueel sportadvies, want zelfs met een complexe (aangeboren) hartaandoening is veilig sporten mogelijk. Het kan voor een patiënt lastig zijn om daarin een weg te vinden. Samen kijken we wat er wèl kan, ook met een hartaandoening.  

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

  Route

  Het Landelijk verwijscentrum voor sportcardiologie bevindt zich bij de polikliniek Cardiologie, in bouwdeel C op de tweede verdieping. Sla linksaf als u het polikliniekgebouw (A) binnenkomt en ga met de lift naar de tweede verdieping. Hier kunt de borden naar de balie volgen.

  Landelijk verwijscentrum voor sportcardiologie

  020 - 566 3794

   Meer over uw bezoek aan het Amsterdam UMC: