Cardiothoracale Chirurgie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek voor Cardiothoracale Chirurgie.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek Cardio thoracale Chirurgie van het Amsterdam UMC. Hier doen we onderzoek en behandelen we aandoeningen aan het hart, de longen en de grote lichaamsslagader – de aorta.

Wat u bij ons kunt verwachten

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk hoort u welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Soms zijn er vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

U hoort ook meteen wat de risico’s zijn van een eventueel behandeling en welke resultaten u kunt verwachten.

Chirurgische ingrepen

De chirurgen van onze afdeling doen veel bypassoperaties en hartklepoperaties. In het Amsterdam UMC worden op dit gebied ook nog allerlei andere chirurgische ingrepen uitgevoerd.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • aortachirurgie ritmechirurgie sluiten van het atrium-septumdefect (ASD) en het ventrikel-septumdefect (VSD)
  • borstwandcorrecties (trechter- en kippenborst )
  • myxoomverwijdering (= verwijdering goedaardige tumor)
  • longoperaties zoals lobectomie, wigresecties, bullectomie, pneumectomie en pulmonale trombo-endarteriectomie (PTE)

De polikliniek Cardiothoracale Chirurgie maakt deel uit van het Hartcentrum.

Route

De polikliniek Cardiothoracale Chirurgie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Als u de polikliniek door de draaideuren binnenkomt, loopt u even rechtdoor naar de liften. Als u de lift uitkomt, gaat u linksaf. Volg de borden totdat u bij de balie Cardiothoracale Chirurgie bent.

Cardiothoracale Chirurgie

020 - 566 3794

Wachttijd Cardiothoracale Chirurgie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

voor een eerste consult, waarbij we een risico-inschatting zullen doen. Zo nodig volgt vervolgonderzoek (o.a. CT-scan, vaatonderzoek e.d.) of aanvullende voorbereidingen in samenwerking met andere disciplines (zoals diëtiste, fysiotherapie en leefstijlspreekuur e.d.).

Wachtijd operatie wordt gerekend vanaf aanmeldingsdatum en zal afhankelijk van de indicatie zijn (die in eerste instantie door de verwijzend cardioloog wordt bepaald):

Bij patiënten die vanuit huis komen is dat bij:

  • voorrang: 6- max. 8 weken;
  • wachtlijst: 10- max. 12 weken.

Klinische patiënten (opgenomen in verwijzend ziekenhuis) zullen we zo snel mogelijk inplannen (minder dan 2 weken).

Wachttijden behandeling

  • Operatieve behandeling van carotispathologie rond doorbloeding/ continuïteit: te weinig waarnemingen
  • Open hartoperatie: 5 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC: