Klinische chemie- Opleiding tot klinisch chemicus

De opleiding tot klinisch chemicus duurt 4 jaar en is gericht op het verwerven van de voor het vak noodzakelijke competenties. In het AMC zijn op de afdeling klinische chemie gemiddeld 2 plaatsen voor een klinisch chemicus in opleiding (kcio).

Informatie

Uiteraard vormt de pathofysiologie een belangrijk leidend element voor de opzet en de inhoud van het curriculum.

Jaar 1: dit is het basisjaar, de stages en leerstof staan in het teken van de acute diagnostiek. Het jaar wordt afgesloten met een tentamen.

Jaar 2 en 3: de verdiepingsfase, de stages en leerstof behandelen het totale werkgebied van de klinische chemie in al zijn (bepalings-)technische, organisatorische aspecten. In deze periode wordt het verdiepingstentamen afgenomen.

Jaar 4: Binnen een drietal modules wordt de focus gelegd op specifieke aandachtsgebieden zoals Endocrinologie, Hematologie en Metabole Ziekten. Eventueel kan in een 5e fellow jaar de aantekening in dat aandachtsgebied worden verworven.

Toelatingseisen/Solliciteren

Om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats dient een kandidaat te beschikken over een afgeronde universitaire masteropleiding in respectievelijk de Geneeskunde, Farmacie dan wel Biochemie/medische biologie of vergelijkbaar, waarbij in de masterfase tenminste 60 ECTS zijn behaald in vakken met een herkenbare biochemische, analytisch chemische, medisch biologische of moleculair biologische inhoud, zowel op praktisch als theoretisch gebied. Het is wenselijk om minimaal 2 jaar onderzoekservaring binnen het domein van de laboratoriumgeneeskunde te hebben; een promotie strekt zeer tot aanbeveling maar is geen vereiste.

Opleider

Dr. J.C. Fischer

Contact en vragen

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Dr. J.C. Fischer(j.c.fischer@amsterdamumc.nl) ; Mevr. dr. E.C. van Dongen-Lases (e.c.vandongen-lases@amsterdamumc.nl) , plaatsvervangend opleider

https://www.nvkc.nl/opleiding-en-registratie/opleiding-klinisch-chemicus