Over het laboratorium

Het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL), locatie AMC, maakt deel uit van de afdeling Klinische Chemie binnen de divisie Laboratoriumspecialismen van Amsterdam UMC.

Het laboratorium verzorgt onderzoek van bloed, urine en diverse andere lichaamsvochten ten behoeve van de patiëntenzorg in het ziekenhuis, de polikliniek en externe aanvragers. Het CDL-AMC is (mede)verantwoordelijk voor het verzamelen, in behandeling nemen en analyseren van patiëntenmateriaal en de daar bijbehorende rapportage van de onderzoeksresultaten naar de aanvragers.

Van aanvraag tot en met analyse

Aan de hand van een digitale aanvraag (of via een papieren aanvraagformulier) voor laboratoriumonderzoek wordt per patiëntenmateriaal een unieke barcodesticker aangemaakt. Met behulp van deze barcode worden de materialen in informatiesystemen aangemeld. De buizen waarin het bloed wordt verzameld zijn indien nodig voorzien van anticoagulantia. Dit zijn stoffen die een bepaalde reactie teweeg brengen of juist stoppen om het bloed in de juiste conditie te bewaren. Na verzameling van het patiëntenmateriaal wordt dit naar het laboratorium vervoerd. In het laboratorium worden de materialen in behandeling genomen en indien nodig voorbewerkt. Vervolgens wordt het materiaal gesorteerd en getransporteerd naar verschillende laboratoriumonderdelen waar getraind personeel de laboratoriumanalyses uitvoert met behulp van moderne apparatuur.

Resultaten en rapportage

De resultaten van een analyse worden pas vrijgegeven als vaststaat dat de analyses correct zijn uitgevoerd (confirmatie). Resultaten worden wanneer van toepassing vergeleken met eerdere resultaten van dezelfde patiënt en worden beoordeeld in samenhang met andere medische gegevens (autorisatie). De uiteindelijke rapportage van de aangevraagde onderzoeken gebeurt grotendeels via getalsmatige uitslagen. In complexe gevallen heeft de klinisch chemicus een adviserende rol naar de aanvrager.

Contact

Receptie

Bouwdeel B1-112 Telefoonnummer: 020-5663123
Maandag tot en met zondag

Consult

Voor consulten is de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via de telefooncentrale van het AMC op het telefoonnummer 020-5669111
Maandag tot en met zondag

Secretariaat

Bouwdeel F1-219 Telefoonnummer: 020-5663025
Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: