Overige informatie

Medisch dossier

Alleen wanneer de laboratoriumresultaten als betrouwbaar worden beschouwd, worden deze zorgvuldig opgeslagen in Mijn Dossier. Het medisch dossier is inzichtelijk voor de behandelaars, de patiënt en voor familieleden van de patiënt alleen wanneer de patiënt ze daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. De in het patiëntendossier opgeslagen laboratoriumresultaten worden net als andere patiëntengegevens vertrouwelijk behandeld volgens geldende wet- en regelgeving.

Klachtenprocedure

Er mag worden verwacht dat de patiënten die onder behandeling zijn in het AMC van goede en professionele zorg worden voorzien. Patiënttevredenheid is een belangrijk aspect en het AMC heeft daarom een afdeling Patiëntenvoorlichting en klachtenopvang met als doelstelling de tevredenheid te behouden. Wanneer er onvrede is over het CDL-AMC, dan is het belangrijk dat dit onder de aandacht komt om hetgeen recht te zetten en, erg belangrijk, in de toekomst te voorkomen. Wanneer de patiënt een klacht heeft met betrekking tot een bepaalde medewerker van het CDL-AMC, dan kan de patiënt dit met de desbetreffende medewerker bespreken. Dit is een doeltreffende manier, zodat er direct naar een passende oplossing kan worden gezocht. Wanneer dit voor de patiënt geen passende oplossing is, of weet de patiënt niet wie er verantwoordelijk is voor de onvrede, dan kan een klacht gemeld worden via het Klachtenformulier of via 020-5663355.

Contact

Receptie

Bouwdeel B1-112 Telefoonnummer: 020-5663123
Maandag tot en met zondag

Consult

Voor consulten is de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via de telefooncentrale van het AMC op het telefoonnummer 020-5669111
Maandag tot en met zondag

Secretariaat

Bouwdeel F1-219 Telefoonnummer: 020-5663025
Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: