Verzamelen en afgeven materiaal

Het CDL-AMC is (mede)verantwoordelijk voor het verzamelen en in ontvangst nemen van patiëntenmateriaal. Naast dat medewerkers van het CDL-AMC zelf bloed afnemen bij patiënten, wordt er bij het CDL-AMC patiëntenmateriaal aangeleverd vanuit verschillende afdelingen.

Het Laboratorium Bloedafname (polikliniek) levert dagelijks een grote hoeveelheid patiëntenmateriaal aan. Het materiaal wordt op het CDL-AMC indien nodig voorbewerkt, geanalyseerd of gedistribueerd naar andere afdelingen binnen (of buiten) het AMC.

Bloedafname

Wanneer er door de behandeld arts laboratoriumonderzoek is aangevraagd dan geeft hij/zij heldere instructies aan de patiënt over de te volgen procedure. Instructies ter voorbereiding van de patiënt, bijvoorbeeld het wel of niet nuchter zijn, kan vermeld staan op de door de aanvrager uitgereikte orderbrief. Algemene informatie over de bloedafname is beschreven in de patiënteninformatiefolder ‘De bloedafname en laboratoriumonderzoek’ die als papieren exemplaar bij het Laboratorium Bloedafname (polikliniek) verkrijgbaar is.

Het verzamelen van urine of feces

Voor het door de patiënt zelfstandig verzamelen van urine of feces worden er instructies gegeven door de behandelend arts die in sommige gevallen ook te vinden zijn op de door de aanvrager uitgereikte orderbrief. Tevens zijn er patiënteninformatiefolders beschikbaar voor het verzamelen van urine en feces die kunnen worden uitgereikt bij de uitgifte van het voorwerp waarin het materiaal dient te worden verzameld.

Contact

Receptie

Bouwdeel B1-112 Telefoonnummer: 020-5663123
Maandag tot en met zondag

Consult

Voor consulten is de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via de telefooncentrale van het AMC op het telefoonnummer 020-5669111
Maandag tot en met zondag

Secretariaat

Bouwdeel F1-219 Telefoonnummer: 020-5663025
Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur


Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: