Operatie

In sommige gevallen is een operatie noodzakelijk. Uw arts zal u informeren over deze ingreep, ook vindt u bij het tabblad ‘Aandoeningen’ patiëntenfolders waarin meer staat uitgelegd over ingrepen bij specifieke aandoeningen.

Opname

De meeste operaties worden in dagbehandeling uitgevoerd. Dat betekent dat u met uw kind naar het ziekenhuis komt en dat u met uw kind na de operatie, op dezelfde dag, weer naar huis gaat. Mocht er een probleem zijn waardoor u en uw kind het ziekenhuis niet kunnen verlaten, dan wordt uw kind alsnog opgenomen op de kinderafdeling. Ook dan bestaat de mogelijkheid dat een van de ouders/verzorgers blijft slapen.

Preoperatieve screening

De operatie vindt plaats onder narcose, de anesthesioloog is de arts die de narcose toedient. Voorafgaand aan de operatie gaat u naar de anesthesioloog, dit is de preoperatieve screening. De anesthesioloog onderzoekt uw kind en bespreekt hoe uw kind onder narcose wordt gebracht. Daarnaast bespreekt u met de anesthesioloog hoe lang uw kind van tevoren nuchter moet zijn, uw kind mag dus niets meer eten of drinken vlak voor de operatie. Zodra de operatiedatum bekend is, nemen wij contact met u op. U krijgt informatie over de datum van opname, het tijdstip en de kinderafdeling waar u zich met uw kind meldt.

Voorbereiding op de opname

Een kind verwerkt een ziekenhuisopname het beste als het vooraf weet wat er staat te gebeuren. De pedagogisch medewerker en/of kinderverpleegkundige van de afdeling waar uw kind wordt opgenomen, bereidt uw kind voor op de operatie. Echter kunt u als ouder zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan het voorbereiden van uw kind. Wat u ter voorbereiding aan uw kind kunt vertellen is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Een korte eenvoudige uitleg is voor jonge kinderen vaak voldoende. Herhaling van deze informatie is hierbij van belang. Zo krijgt uw kind de tijd om te wennen en komt u erachter waar herhaling of aanvulling van informatie nodig is.

Enkele boekjes die u met uw kind ter voorbereiding kan lezen zijn bijvoorbeeld

  • ‘Nijntje in het ziekenhuis’, Dick Bruna (ISBN 90-73991-87-0)
  • ‘Een bed op wieltjes’, Vivian den Hollander (ISBN 90-269-8784-6)
  • ‘Naar het ziekenhuis’, Charlotte Roederer (ISBN 90-548335-80)