IMITHOT-studie

De mogelijke causaliteit van darmmicrobioom in het ontstaan van hypothyreoïdie.

Effect van gezonde donor fecestransplantatie (FMT) op het auto-immuun afbraakproces van de schildklier bij patiënten met subklinische hypothyreoïdie.

Rationale

Bij de ziekte van Hashimoto leidt de aanhoudende lymfocytaire (T-cel) infiltratie tot een irreversibele fibrose van het schildklierweefsel. Training van deze T-cellen vindt onder meer plaats in de (dunne) darm. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat patiënten met auto-immuun hypothyreoïdie een veranderende samenstelling van het darmmicrobioom hebben. 1-3 Van de patiënten met een auto-immuun subklinische hypothyreoïdie met een TSH ≥ 8 mE/L heeft 10-20% binnen 2 jaar progressie van de ziekte van Hashimoto.5 Door juist in deze groep het microboom te veranderen door middel van FMT, hopen wij  verdere destructie van de schildklier te voorkomen of uit te stellen door afremmen van de auto-immuniteit van  T-cellen. 

Doel van het onderzoek

“Hypo, maar niet happy” – Tot heden is er nog geen behandeling die de oorzaak van de ziekte van Hashimoto aanpakt. Dit is de eerste studie wereldwijd die onderzoekt of er een relatie is tussen het microbioom (darmflora) en het afbraakproces van de schildklier. De uitkomst van de studie kan grote invloed hebben op de toekomstige behandeling van patiënten met trage schildklierfunctie (bv met een nieuw soort probiotica drankje) en daarom voeren wij dit onderzoek uit.

Studiedesign

De IMITHOT studie is een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek, waarin totaal 34 patiënten driemaal een fecestransplantaties ondergaan. Tijdens de follow-up periode van 2 jaar worden de resterende schildklierfunctie, auto-immuunmarkers in plasma en schildklierweefsel, samenstelling van het microbioom, darmpassagetijd en kwaliteit van leven onderzocht.

Inclusiecriteria

  • Recent gediagnosticeerde auto-immuun subklinische hypothyreoïdie

    • TSH ≥ 8 mE/L in de afgelopen twee jaar, FT4 12-22 pmol/L, (indien bekend) anti-TPO positief
  • Géén gebruik van levothyroxine (eerdere proefbehandeling is wél toegestaan)
  • Mannen en vrouwen tussen 18 – 70 jaar;
  • BMI 18 – 30 kg/m2.

Deelname als huisarts(praktijk):

Bij deelname ontvangt de huisarts(praktijk) een selectielijst van patiënten die middels een HIS-query  voldoen aan de inclusiecriteria. Aan de huisarts het verzoek om deze lijst na te lopen op exclusie o.b.v. heldere beslisregels over exclusie-medicatie. De overgebleven betreffende patiënten krijgen namens en vanuit de huisartsenpraktijk een uitnodiging toegestuurd met daarin een brief met de informatie over het onderzoek. Deze brief is door de onderzoeker opgesteld en door de huisarts geaccordeerd. Bij interesse in deelname neemt de patiënt vervolgens zélf contact op met de onderzoeker. Op deze manier is de privacy van de patiënt gewaarborgd volgens de AVG-wetgeving.

Deelname als patiënt

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de studie of zou u meer informatie willen ontvangen? Neem dan contact op met de arts-onderzoeker drs. A.C. Fenneman via a.fenneman@amsterdamumc.nl of via 020-5665973. 

Coördinerend onderzoeker

Principal Investigators

  • Prof. Dr. Max Nieuwdorp, internist-endocrinoloog AMC
  • Prof. Dr. Eric Fliers, internist-endocrinoloog AMC

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer