Amber Vrijlandt: Borrelia burgdorferi sl: antimicrobial susceptibility and diagnostic methods

  A. (Amber) Vrijlandt MSc

  Promotieonderzoek

  Borrelia burgdorferi sl: antimicrobial susceptibility and diagnostic methods

  Introductie zorgverlener

  Amber Vrijlandt studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 2016 haar artsexamen haalde. Tijdens de studie participeerde zij onder andere in het honoursprogramma. Na haar afstuderen werkte zij als arts-assistent bij de Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Triversum, Alkmaar), Kindergeneeskunde (Tergooi, Blaricum) en Ouderengeneeskunde (Cordaan, Amsterdam). Sinds 2019 werkt zij als arts-onderzoeker en promovenda binnen het Centrum voor Experimentele en Moleculaire Geneeskunde (CEMM) van het AMC.

  Aanleiding voor dit onderzoek

  Er is veel behoefte aan meer kennis over de diagnostiek (het vaststellen) en de behandeling van de ziekte van Lyme. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het tweede, de behandeling van de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacteriegroep Borrelia burgdorferi sl. Behandeling vindt plaats door middel van antibiotica, waarbij de behandelduur afhangt van het stadium van de ziekte. Er zijn echter ook enkele patiënten bekend bij wie de huidige behandeling met antibiotica niet goed aanslaat, ook wel ‘persisterende ziekte van Lyme’ genoemd. Een van de theorieën is dat antibioticaresistentie hierbij een rol zou kunnen spelen. Tot nu toe lijkt dit, als wij kijken naar gepubliceerde onderzoeken, geen veel voorkomend probleem te zijn. Er zijn echter geen grote onderzoeken verricht naar dit onderwerp, omdat de bacteriegroep Borrelia burgdorferi sl moeilijk in een laboratorium in leven te houden is. In het AMC is er de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het werken met Borrelia burgdorferi sl in het laboratorium. Daarom willen wij nu voor het eerst een groot onderzoek opzetten naar antibioticaresistentie van de bacteriegroep Borrelia burgdorferi sl.

  Doel van het onderzoek

  Het doel van dit onderzoek is om in het laboratorium te onderzoeken of de bacteriegroep Borrelia burgdorferi sl inderdaad (bijna) altijd gevoelig is voor antibiotica, zoals wij op dit moment denken. Wij zullen hiervoor een groot aantal verschillende Borrelia burgdorferi sl bacteriën onderzoeken, die wij in de loop van de jaren verzameld hebben. Om dit op grote schaal te kunnen doen, zal er eerst een gemakkelijke test worden opgezet, om naar antibioticaresistentie te kijken.

  Andere activiteiten

  Amber is daarnaast actief betrokken bij NorthTick, het Europese Competentie Netwerk, gericht op het verminderen van het aantal teek-overdraagbare aandoeningen in mensen en productie/huisdieren en daarnaast het behandelen en verminderen van lijden onder mensen en dieren getroffen door teek-overdraagbare aandoeningen in de Noordzee regio. Dit project wordt gefinancieerd door de European Union, the European Regional Development Fund and the North Sea Region Programme.

  Onderzoekers

  Amsterdam Universitair Medische Centra (locatie AMC en VUmc)

  Prof. dr. J.W.R. Hovius, internist-infectioloog (Principal Investigator)

  Dr. A. Wagemakers, medisch microbioloog (co-promotor)

  A. Vrijlandt MSc (arts-onderzoeker)

  Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

  phone: 020 566 2649

  Mijn Dossier