Amsterdams Multidisciplinair Lymeziektecentrum (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Amsterdams Multidisciplinair Lymeziektecentrum (AMLC).

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor het Amsterdams Multidisciplinair Lymeziektecentrum (AMLC). Dat richt zich op onderzoek en behandeling van de ziekte van Lyme, maar ook van andere ziekten die door teken worden overgedragen.

Wat kan ik verwachten?

Als u niet bij ons bekend bent verwijzen wij u voor algemene vragen over de ziekte van Lyme naar uw huisarts, uw behandelend specialist of de website van het RIVM.

Mocht u opgeroepen worden door het AMLC gaan we op de polikliniek na wat er precies bij u aan de hand is en proberen we de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder lichten onze artsen u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn.

Wat kan ik van de behandeling verwachten?

U kunt bij ons onderzocht worden door artsen van de afdeling Infectieziekten, Neurologie, Dermatologie (huidziekten) en/of Reumatologie. Onderling hebben die veel overleg . Als het nodig is, kunt u ook nog naar andere specialisten binnen het AMLC worden verwezen.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

  AMLC

  020 - 566 2649 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.)

  Wachttijd Ziekte van Lyme

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC): enkele weken.

  Meer over uw bezoek aan het AMC:

  Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

  phone: 020 566 2649

  Mijn Dossier