De ziekte van Lyme en Amsterdam UMC

Amsterdam UMC zijn van oudsher al begaan met de ziekte van Lyme. Al jaren ligt de ziekte van Lyme letterlijk en figuurlijk onder de loep van onze afdelingen microbiologie en infectieziekten.

Prof. Dr. Joppe Hovius is op de ziekte gepromoveerd. Hij richtte het AMLC op, waarin specialisten van verschillende disciplines zorg verlenen aan patiënten met een vermoeden op de ziekte van Lyme of een andere door teken overdraagbare aandoening. "De kracht van het centrum is dat het een samenwerkingsverband is tussen de afdelingen Infectieziekten, Kinderinfectieziekten, Medische Microbiologie, Neurologie, Dermatologie en Reumatologie. Deze samenwerking is belangrijk omdat de ziekte verschillende organen kan aantasten. Bij het AMLC kijken, indien nodig en afhankelijk van de klachten van de patiënt, verschillende medisch specialisten naar de lichamelijke problemen," zegt Hovius. Het AMLC is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2015 aangewezen als expertise centrum. Het AMLC is tevens partner van het Nederlands lymeziekte-expertise centrum.

We doen naast patiëntenzorg ook onderzoek om Lymeziekte beter te kunnen begrijpen en bestrijden. Kijk voor informatie over lopende onderzoeken hier

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

phone: 020 566 2649

Mijn Dossier