Jeanine Ursinus: LymeProspect study

  drs. J. (Jeanine) Ursinus

  Opleiding: Geneeskunde aan de UvA

  Promotieonderzoek:  LymeProspect study- A study into the prevalence and determinants of persisting symptoms in patients treated for Lyme borreliosis

  Introductie onderzoeker

  Jeanine Ursinus heeft in 2012 de opleiding geneeskunde afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft ze twee jaar klinische ervaring opgedaan binnen de afdeling interne geneeskunde en is zij als arts-onderzoeker gestart met haar promotieonderzoek. 

  Aanleiding voor dit onderzoek

  Over de afgelopen decennia is het aantal tekenbeten in Nederland toegenomen, waardoor jaarlijks nu zo een miljoen mensen een tekenbeet oplopen in ons land. Circa twintig procent van de Nederlandse teken is geïnfecteerd met de bacterie die de Lymeziekte veroorzaakt, of in vaktermen de bacterie die behoort tot de groep Borrelia burgdorferi sensu lato. Bij zowel kinderen als (jong)volwassenen komt de Lymeziekte in de meeste gevallen tot uiting als een rode, uitbreidende vlek of ring (erythema migrans) ter plaatse van de tekenbeet. Andere uitingen van de Lymeziekte die minder vaak voorkomen zijn Lyme neuroborreliose (Lymeziekte van het centrale zenuwstelsel), Lyme artritis (gewrichtsontsteking) of acrodermatitis chronica atroficans (langdurig bestaande huidaandoening). Jaarlijks wordt bij circa 25.000 mensen in Nederland de Lymeziekte vastgesteld door de huisarts of medisch specialist. De meeste patiënten reageren goed op antibiotische behandeling en herstellen volledig. Helaas houdt – volgens het RIVM - circa 1000 tot 2500 mensen in Nederland klachten na behandeling, zoals vermoeidheid, gewrichts- of spierpijn en concentratieproblemen. Vooralsnog is niet precies bekend hoe vaak kinderen en (jong)volwassenen klachten houden na behandeling voor de Lymeziekte en hoe ernstig die klachten zijn. Ook is het niet precies bekend wat mogelijke oorzaken zijn van aanhoudende klachten na behandeling. Daarom is het belangrijk dat we meer kennis verkrijgen over de Lymeziekte door wetenschappelijk onderzoek te doen bij patiënten.

  Uitgebreidere uitleg over het onderzoek

  Het LymeProspect onderzoek is een samenwerking tussen het RIVM en de Lymecentra in het Amsterdam UMC (locatie AMC), Radboudumc en Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. Met het LymeProspect onderzoek hopen wij meer inzicht te krijgen hoe vaak kinderen en (jong)volwassenen na behandeling voor de Lymeziekte gezondheidsklachten houden en wat mogelijke oorzaken zijn van die klachten. Uiteindelijk hopen we met dit onderzoek de zorg voor kinderen en (jong)volwassenen met aanhoudende klachten na behandeling in de toekomst te kunnen verbeteren. Tussen 2015 en 2018 hebben circa duizend patiënten met de Lymeziekte meegedaan aan dit onderzoek. Momenteel is het LymeProspect onderzoek in de afrondingsfase en worden de eerste resultaten in 2021 verwacht. Ondanks dat kinderen en volwassenen met de Lymeziekte niet meer kunnen deelnemen aan het LymeProspect onderzoek, kunnen zij zich nog steeds aanmelden voor vragenlijstonderzoek via de website www.tekenradar.nl van het RIVM.

  Onderzoekers in Amsterdam UMC, locatie AMC

  • Prof. dr. J.W.R. Hovius, internist-infectioloog (Principal Investigator)
  • Drs. J. Ursinus, arts-onderzoeker
  • Drs. M.E. Baarsma, arts-onderzoeker
  • Mw. S.A. Gauw, research coördinator
  • Mw. J.I. Ersöz, laboratorium analist

  Contactgegevens

  Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

  phone: 020 566 2649

  Mijn Dossier