Lymeziekte en Arbeid

Amsterdam UMC en het Radboudumc voeren momenteel samen een zorgvernieuwingsproject “Ziekte van Lyme en Arbeid” uit bij mensen met chronische aan Lymeziekte toegeschreven klachten.

Bij dit project kunnen patiënten, die vanwege deze klachten onder behandeling zijn bij Amsterdam UMC of Radboudumc, verwezen worden naar een klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG) binnen het ziekenhuis. Deze KAG is een specialist op het gebied van arbeid en gezondheid, die gespecialiseerd is in de gevolgen van Lymeziekte voor werk.

Aan deze vernieuwing is een onderzoek gekoppeld om te onderzoeken of patiënten behoefte hebben aan begeleiding op het gebied van werk en waaruit die behoefte bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen over wat de ziekte en behandeling betekenen voor het werk en over aanpassingen in het werk om aan het werk te kunnen blijven. Maar ook over hoe de terugkeer naar werk aan te pakken en wat de rechten en plichten zijn. De KAG kan u adviseren over al deze onderwerpen, maar neemt niet de functie van uw eigen (bedrijfs)arts over.

Dit project is op dit moment alleen uitgerold via de AMLC-artsen van de afdeling interne geneeskunde. Indien u door één van hen wordt gezien, kunt u met hem/haar overleggen of u hiervoor in aanmerking komt.

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

phone: 020 566 2649

Mijn Dossier