Stefanie Gauw: research coördinator

Stefanie Gauw, research coördinator

Onderzoek naar de ziekte van Lyme.

Introductie

Sinds januari 2017 werkt Stefanie onder supervisie van prof. dr. J.W.R. Hovius, internist-infectioloog (Principal Investigator) en samen met meerdere arts-onderzoekers aan diverse onderzoeken naar de ziekte van Lyme. Na lange tijd werkzaam te zijn geweest als IC-verpleegkundige heeft zij in 2000 de post Hbo-opleiding afgerond tot onderzoeksverpleegkundige en is sindsdien werkzaam geweest in verschillende ziekenhuizen. Nu in het AMC werkt zij op de divisie infectiezieken waar onderzoek gedaan wordt naar de ziekte van Lyme. Er wordt o.a. onderzoek gedaan naar klachten op de lange termijn, betere diagnostiek, een mogelijk vaccin en onderzoek naar andere door teken overdraagbare bacteriën. Stefanie werkt nauw samen met de arts-onderzoekers, de diverse disciplines en de bereidwillige deelnemers aan deze onderzoeken.

Huidige onderzoeken

Op dit moment worden er in het AMLC in samenwerking met andere instanties (Het RIVM, patiëntenorganisaties voor Lymeziekte in Nederland, de STZ en de Lymevereniging) en ziekenhuizen (Radboudumc, Gelre ziekenhuizen) diverse onderzoeken gedaan naar de ziekte van Lyme. Onderzoek naar Lyme wordt gedaan vanuit verschillende oogpunten.

Voor de LymeProspect studie wordt onderzoek gedaan naar de klachten die door de borrelia bacterie veroorzaakt worden. De studie is vooral gericht op klachten die ondanks een adequate behandeling op langere termijn aanhouden of ontstaan. De groep deelnemers bestaat uit volwassenen maar ook kinderen kunnen deelnemen.

Een belangrijk speerpunt voor Lyme onderzoek is de diagnostiek. Een onderzoek dat in 2018 van start gaat, is gericht naar in Nederland niet gevalideerde testen. Met onafhankelijk onderzoek wordt geprobeerd om deze testen beter in kaart te brengen en mogelijk te valideren als betrouwbare testen voor de ziekte van Lyme.

Teken kunnen naast de Borrelia bacterie ook andere bacteriën en soms ook virussen, overdragen. Het doel van dit onderzoek is om deze ‘andere bacteriën’ en de daarmee mogelijke samenhangende symptomen (zoals periodes van koorts), in kaart brengen.

Onderzoekers

Samenwerking onderzoekers AMC

 • Prof. dr. J.W.R. Hovius, internist-infectioloog (Principal Investigator)
 • Drs. M.E. Baarsma, arts-onderzoeker
 • Mw. drs. J. Ursinus, arts-onderzoeker
 • Mw. drs. D. Hoornstra, arts-onderzoeker
 • Mw. drs. A. Vrijlandt

Radboudumc

 • Prof. dr. B.J. Kullberg, internist-infectioloog
 • Prof. dr. L.A.B. Joosten, immunoloog
 • Drs. F.R. van de Schoor, arts-onderzoeker
 • Mw. drs. H.D. Vrijmoeth, arts-onderzoeker

RIVM

 • Dr. C.C. van den Wijngaard, epidemioloog

Patiëntvertegenwoordigers

 • Mw. E. Duba
 • Drs. K.T. Niks

Meewerken aan dit onderzoek

Heeft u een rode kring opgelopen na een tekenbeet? Of begint u aan een antibioticakuur voor een vorm van Lymeziekte? Dan kunt u ons helpen door uzelf aan te melden voor de studie.

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

phone: 020 566 2649

Mijn Dossier