AMC Hartcentrum (Expertisecentrum)

De afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie vormen samen één geheel: het AMC Hartcentrum. Voor verwijzers is het AMC Hartcentrum een belangrijk centrum van expertise van alle cardiovasculaire ziekten, zoals o.a. de aangeboren hartafwijkingen; acute en chronische manifestaties van coronaire hartziekten; complexe hartritme stoornissen; hartfalen en cardiomyopathieën en cardiogenetica, welke onderstaand nader wordt toegelicht.

Cardiogenetica is het vakgebied van de erfelijke hartziektes, in het bijzonder de erfelijke hartritmestoornissen en cardiomyopathieën. De patiëntenzorg speelt zich af op het grensvlak van genetica en cardiologie. Patiënten met bewezen of vermoede erfelijke hartziektes worden door geneticus of genetisch consulent en cardioloog gezamenlijk gezien. Een belangrijk deel van zorg en onderzoek betreft het risico op premature plotselinge hartdood. Bij jongere patiënten is de oorzaak meestal erfelijk.

De belangrijkste erfelijke aritmiesyndromen zijn de lange QT-intervalsyndromen (LQTS), het Brugada syndroom en de catecholaminerge inspanningsgebonden ventriculaire aritmieën.

De belangrijkste cardiomyopathieën zijn de hypertrofische cardiomyopathie, de gedilateerde cardiomyopathie en de aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie.

Van veel van deze ziektebeelden kan in het AMC de erfelijke basis worden bepaald. De specialisten van het AMC Hartcentrum sporen op grote schaal aangedane familieleden op via cardiologisch of erfelijksheidsonderzoek, om die vervolgens preventief te behandelen.