Allergie (Expertisecentrum)

Op locatie AMC vinden allergie-analyses plaats, voor onze patiënten, voor andere ziekenhuizen en huisartsen, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek. Indien nodig kan ook een allergietest ontwikkeld worden.

Allergie is een probleem waar veel en steeds meer mensen mee kampen. Via het voedsel, door inademen of huidcontact kan het afweersysteem in contact komen met stoffen (zogeheten allergenen) die een allergische reactie opwekken. Dat gebeurt wanneer het afweersysteem overgevoelig is (geworden) voor deze stof. Zo´n allergische reactie lijkt op de reactie die normaal gesproken bedoeld is voor het kwijtraken van schadelijke lichaamsvreemde bacteriën of virussen. Een allergische reactie kan bij patiënten leiden tot bijvoorbeeld hooikoorts, eczeem, galbulten of astma. In zeer ernstige gevallen kan een levensbedreigende shock optreden (een zogenaamde anafylactische shock).

De laboratoriumtesten voor het aantonen van allergie zijn gebaseerd op het meten van de binding van de allergie uitlokkende stof, ook wel allergeen genoemd, met de antistof die onterecht in het bloed van de patiënt aanwezig is. Zo kan gericht gezocht worden naar een reactie tegen een specifiek allergeen, zoals bijvoorbeeld aardbei of kattenhuidschilfers. Daarnaast kan bij een allergie met onbekende oorzaak gebruik gemaakt worden van mengsels van bekende allergieveroorzakende stoffen. Als hiermee een reactie aangetoond wordt dan kan specifieker verder gezocht worden naar de allergieveroorzakende stof. 

In het expertisecentrum kunnen de resultaten van complexe allergiediagnostiek op het gebied van kliniek en laboratorium gecombineerd geïnterpreteerd worden en kan voor een advies op maat gegeven worden.