GIOCA (expertisecentrum)

Met meer dan driehonderd nieuwe patiënten per jaar is het AMC het grootste behandelcentrum voor slokdarm- en maagkanker in Nederland. Jaarlijks worden in het AMC ongeveer negentig mensen geopereerd aan slokdarmkanker en dertig tot veertig aan maagkanker. Een team van chirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen behandelt de patiënten met deze vormen van kanker in het expertisecentrum GIOCA (Gastro Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam).

Betere overlevingskansen

Naast de zorg voor deze patiënten onderzoekt dit multidisciplinaire team hoe de overlevingskansen en de kwaliteit van leven van deze patiënten kunnen verbeteren. De focus ligt op onderzoek naar nieuwe methoden van chemo- en radiotherapie en nieuwe chirurgische technieken en inzichten. Dankzij Amsterdam-UMC-onderzoek is de standaardoperatie bij slokdarmkanker nu de minder belastende kijkoperatie. Bovendien heeft de introductie van bestraling voorafgaand aan de operatie de overleving voor deze patiënten verbeterd.

Vroege behandeling en preventie

In locatie AMC is veel aandacht voor het opsporen van ‘vroege’ vormen van slokdarm- en maagkanker en de voorlopers daarvan. Door onderzoek in het Amsterdam UMC kunnen we nu op basis van DNA afwijkingen al in een vroeg stadium hoog-risico patiënten opsporen. De ‘vroege’ vormen van kanker worden via kijkoperaties verwijderd, waarna de patiënt op een betrekkelijk eenvoudige manier herstelt.

Door onderzoek is steeds beter bekend welke voorlopers leiden tot kanker en welke niet. Daarmee is te bepalen welke patiënten preventieve behandeling nodig hebben. Door de inzet van nieuwe technieken is veel vooruitgang geboekt op dit gebied. Radio Frequente Ablatie waarmee voorlopers worden weggebrand, is één van die technieken. Locatie AMC heeft deze techniek tien jaar geleden geïntroduceerd, deed baanbrekend onderzoek en leidt specialisten uit Europese ziekenhuizen op.

Amsterdam UMC
AMC en VUmc zijn vanaf 2018 samen verder gegaan als Amsterdam UMC. Met deze samenwerking willen we de zorg nog beter maken. In dat kader wordt alle zorg voor aandoeningen op het gebied van slokdarm-maag vanaf 27 januari 2020 samengebracht op locatie VUmc.

Tot nu toe kwamen patiënten voor diagnostiek en behandeling op locatie AMC (GIOCA slokdarm-maag) en op locatie VUmc. Vanaf 27 januari 2020 gaan alle patiënten voor behandeling naar locatie VUmc. Mogelijk zullen patiënten in de werkwijze verschillen ervaren. In de behandeling verandert er echter niets. Patiënten zien veelal dezelfde artsen en verpleegkundigen als voorheen en houden in principe dezelfde hoofdbehandelaar.

Website GIOCA

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer