Geriatrie/Ouderengeneeskunde (verpleegafdeling)

Informatie over opname op de verpleegafdeling Geriatrie/Ouderengeneeskunde.

Contact en afspraak

U of een naaste wordt opgenomen in het AMC. Soms gebeurt dit plotseling, soms is het een geplande opname.

Spoedopname

Meestal verlopen spoedopnames via de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH). U of uw naaste wordt in het ziekenhuis behandeld, of er wordt verder onderzoek gedaan. U komt op de afdeling interne geneeskunde, uw arts komt bij u langs om de behandeling of onderzoeken te beoordelen en verdere afspraken te maken. De zaalarts komt vervolgens dagelijks bij u langs.

Geplande opname

Het kan ook zijn dat u gepland wordt opgenomen. Meestal is dit tijdens een bezoek aan de polikliniek besproken. Er wordt dan onderzocht of behandeld. De geriater en de verpleegkundige informeren u over het opnameplan.

Wat kan ik verwachten?

Tijdens uw opname krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De arts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact.

Tijdens de opname wordt meestal een familiegesprek afgesproken, dit is om u en uw naasten bij te praten over de uitkomsten van onderzoek en of het beloop van de behandeling. Dan bespreken we ook de nazorg (welke zorg nodig is na uw ontslag uit het ziekenhuis). Ook kunnen we afspraken maken over uw ontslag.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC leest u de brochure 'Wegwijs in het AMC'. Over verschillende diagnoses en of onderzoeken zijn verschillende folders beschikbaar. Vraag hiernaar bij uw arts of verpleegkundige.

Opname voor ouderen

Ouderen die worden opgenomen in het ziekenhuis hebben vaak te maken met spierverlies door ziekte en doordat ze veel tijd in bed doorbrengen. Er is een folder hoe zoveel mogelijk dit spierverlies voorkomen kan worden. Het belangrijkste advies is om zoveel mogelijk uit bed te komen. Dat betekent minimaal op de stoel naast het bed te gaan zitten, of een aantal keer per dag een rondje op de afdeling te lopen.

Daarnaast dient u zoveel mogelijk zelf te doen wat u kan. Laat familie dus goed schoeisel en overkleding meenemen, zodat u ook prettig op de stoel kunt zitten of kan lopen. Goed schoeisel kan een val in het ziekenhuis helpen voorkomen, evenals het opzetten van de bril en het indoen van gehoorapparaten. Als u een eigen rollator heeft is het belangrijk deze bij u te hebben, zodat u veilig kunt lopen.

Ouderen hebben vaak ondervoeding in het ziekenhuis. Dit komt deels door de ziekte waarvoor u bent opgenomen, deels door verminderde eetlust bij weinig activiteit. Toch is goed eten belangrijk, ook als u minder trek heeft. Verwardheid, ook wel delier genoemd, komt ook voor.

Verpleegafdeling Geriatrie/Ouderengeneeskunde

020 - 5665991

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

Meer over uw bezoek aan het AMC: