SNOWDROP

SNOWDROP wordt gefinancierd door een NWO subsidie.

Binnen het SNOWDROP project ontwikkelen we een klinisch beslissingsondersteuningssysteem voor het afbouwen van valrisico verhogende medicatie voor huisartsen. Het systeem voorspelt het individuele risico op vallen voor de oudere patiënt op basis van predictiemodellen. Wanneer een patiënt volgens het systeem een hoog risico op vallen heeft, kan de huisarts de patiënt oproepen voor een consult waarin een medicatie beoordeling gedaan zal worden en het valrisico verder in kaart zal worden gebracht.

De patiënt krijgt via een patiëntenportaal informatie aangeboden over het valrisico en medicatie-gerelateerde behandelopties. De patiënt kan deze informatie gebruiken om zich voor te bereiden op het consult. Tijdens het consult biedt het klinisch beslissingsondersteuningssysteem ondersteuning aan de huisarts en de patiënt voor gezamenlijke besluitvorming over het aanpassen van valrisico verhogende medicatie. De patiënt kan de beslissingen en adviezen die tijdens het consult besproken zijn terugzien in het patiëntenportaal.

Projectgroep

 • Prof. dr. Ameen Abu Hanna, hoogleraar afdeling Klinische Informatiekunde Amsterdam UMC
 • Prof. dr. Nathalie van der Velde, hoogleraar ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, onderafdeling geriatrie, locatie AMC
 • Prof. dr. Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie, ASCoR, UvA
 • Prof. dr. Henk van Weert, hoogleraar huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC
 • Dr. Martijn C. Schut, assistant-professor afdeling Klinische Informatiekunde Amsterdam UMC
 • Dr. Gert-Jan de Bruijn, assistant-professor afdeling Communicatiewetenschap UvA
 • Dr. Natasja M. van Schoor, assistant-professor afdeling Epidemiologie en Datascience Amsterdam UMC
 • Dr. Martijn W. Heijmans, assistant-professor afdeling Epidemiologie en Datascience Amsterdam UMC
 • Dr. Stephanie K. Medlock, assistant-professor afdeling Klinische Informatiekunde Amsterdam UMC
 • Noman Dormosh, onderzoeker in opleiding afdeling Klinische informatiekunde Amsterdam UMC
 • Leonie Westerbeek, onderzoeker in opleiding afdeling communicatiewetenschappen UvA, ASCoR

Contact

M.C. Schut: m.c.schut@amsterdamumc.nl