Gynaecologie (Algemeen en Oncologisch) (verpleegafdeling H5-Zuid)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Gynaecologie.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Gynaecologie (H5Z). U wordt opgenomen voor de behandeling van een aandoening aan uw geslachtsorganen. Dit kunnen kwaadaardige (oncologische) of niet kwaadaardige aandoeningen zijn. De verschillende behandelingen zijn een operatie, bestraling (radiotherapie), chemotherapie, warmtebehandeling of een behandeling met medicatie. Ook kunt u worden opgenomen voor het afbreken van een zwangerschap.

Wat kan ik verwachten?

In de meeste gevallen wordt u behandeld op de eerste dag van opname. Voor de behandeling krijgt u uitleg over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook doen we eventueel aanvullende onderzoek.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact.

De verpleegkundige op de afdeling werken in drie diensten:
- Dagdienst van 07:30 - 16:00 uur;
- Latedienst van 14:30 - 23:00 uur;
- Nachtdienst van 22:45 - 7:45 uur.

  Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

  Verpleegafdeling Gynaecologie (H5Z)

  Telefoonnummer: 020 - 566 3665.

  Wachttijd Gynaecologie

  Wachttijden polikliniek:

  Gynaecologie: 47 dagen

  a. Oncologie: 14 dagen
  b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen
  c. Gespecialiseerd spreekuur voor incontinentie matjes: 6 weken

  Wachttijden behandeling:

  • Baarmoeder verwijdering: 4 tot 6 maanden
  • Niche behandeling: afhankelijk van deelname onderzoek
  • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 50 dagen.
  • Vleesboom verwijdering via kijkoperatie: 5 tot 6 maanden
  • Bandje om de baarmoedermond (cerciage): 4 tot 6 weken

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: