Gynaecologie en obstetrie - Opleiding tot gynaecoloog

De opleiding tot gynaecoloog duurt gemiddeld 5,5 jaar, is individueel bepaald en is afhankelijk hoe snel de vastgestelde eindtermen en leerdoelen worden behaald. Deze duur gaat uit van van een ononderbroken opleidingstraject en een volledige werkweek, de meeste assistenten in opleiding werken part-time. In het AMC zijn op de afdeling gynaecologie gemiddeld 18 artsen in opleiding tot specialist (aios) verdeeld over de pijlers, verloskunde, gynaecologie, voortplantingsgeneeskunde en oncologie.

Het doel van de opleiding anno 2018 is om de AIOS kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen zodanig dat hij/zij als jonge specialist anno 2024 in staat is om de obstetrie en gynaecologie diagnostisch breed en therapeutisch smal/diep uit te voeren. Dat betekent dat AIOS voor de hoog-volume laag-complexe zorg breed opgeleid zijn en voor de laag-volume hoog-complexe zorg zich op een deelgebied ontwikkeld hebben tot een deskundige met een welomschreven aandachtsgebied.

Informatie

In de organisatie en de opbouw van de opleiding in het AMC ligt de focus op het derde en vierde jaar van de opleiding. Dit is het verplichte programma dat door alle arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) wordt doorlopen. Daarnaast zullen AIOS in het kader van een differentiatieprogramma (bijv: hoog-complexe zorg, management) verschillende stages in wisselende samenstelling en met een variërende inhoud kunnen volgen. In differentiatieprogramma’s gaat het in het algemeen om maatwerk. Het opleidingsschema 2 – 2 – 2 en individualisering van de opleidingsduur heeft een aantal gevolgen: Tijdens de eerste vier jaar volgt de AIOS in beginsel een programma van twee jaar in één opleidingskliniek in de cluster (basis, algemeen ziekenhuis) en twee jaar in het AMC (specieel). Het differentiatieprogramma bestaat bij voorkeur uit een combinatie van stages die gelopen worden in een NU-kliniek en het AMC. Bij de start van de opleiding wordt in principe het schema 2 – 2 – 1 – 1 afgesproken. Dit programma wordt individueel met de opleider vastgesteld. Er bestaat de mogelijkheid stages in het buitenland te volgen.

Jaar 1 - 2 (NU-opleidingskliniek) 24 maanden waarvan 12 maanden verloskunde en 12 maanden gynaecologie (waarin opgenomen benigne gynaecologie, uro-gynaecologie, oncologie en voortplantings- geneeskunde)

Jaar 3 - 4 (AMC) 24 maanden waarvan minimaal één maand inwerkprogramma, acht maanden verloskunde, twee maanden uro-gynaecologie en tien maanden benigne gynaecologie en gynaecologische oncologie en drie maanden voortplantingsgeneeskunde.

Jaar 5 - 6 (AMC en NU-opleidingskliniek)

Ongeveer 24 maanden voor het differentiatieprogramma; de concrete duur van dit programma voor de individuele AIOS wordt bepaald door het bekwaamheidsniveau van de AIOS aan het einde van het vierde opleidingsjaar (we maken maatwerk in afstemming tussen AIOS en leden van het opleidingsteam) en de bekwaamheidsniveaus staan niet per differentiatie beschreven in BOEG. De bekwaamheidsniveaus kunnen worden ingevoerd naar aanleiding van gezamenlijk overleg tussen AIOS en opleider

Verlenging van de opleiding door o.a. zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en het in deeltijd werken wordt verwerkt in de stage waar het verlof wordt genoten. Verkorting van de opleidingsduur is afhankelijk van de behaalde competenties.

Er is nauwe samenwerking met VUMC. Opleidingsklinieken en lokaties: Noordwest Ziekenhuisgroep, Spaarne Gasthuis, OLVG, Antoni van v Leeuwenhoek, TerGooi-ziekenhuizen, Flevoziekenhuis, ZMC, Bergman Clinics.

Toelatingseisen en Solliciteren

Er is een jaarlijkse sollicitatieprocedure. Promotie, ANIOS ervaring in een van de clusterklinieken en andere ervaring als tropenarts of additionele mastertitels strekken tot aanbeveling.

Opleider

prof. dr. J. A. van der Post

Vragen en contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met d.a.brons@amc.nl, j.a.vanderpost@amc.nl, Tel: 0205663754

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Nota-Eindtermen-Verloskunde-en-Gynaecologie-1.0-01-01-2000.pdf

https://www.knmg.nl/web/file?uuid=6da20bb1-b9f5-4584-909e-41597703b17a&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=2002&elementid=153285

www.opleidingsetalage.nl.

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/huidige-regelgeving-per-specialismeprofiel/obstetrie-en-gynaecologie-1.htm

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer