Gynaecologie en Obstetrie - Opleiding tot gynaecoloog

De opleidingscluster Obstetrie en Gynaecologie (O&G) behoort tot de Onderwijs- en Opleidingsregio Noordwest Nederland (OOR-NWN). Binnen deze cluster wordt ongeveer 20% van de AIOS Obstetrie en Gynaecologie in Nederland opgeleid. Naast Amsterdam UMC, een alliantie tussen AMC en VUmc, behoren het Spaarne Gasthuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep met locatie Alkmaar, het Zaans Medisch Centrum, het OLVG, het Tergooi MC, het Flevoziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek/NKI en het Diakonessenhuis in Utrecht tot de cluster. De opleidingen Obstetrie en Gynaecologie in AMC en VUmc zijn in 2023 samengevoegd en erkend als één opleiding Obstetrie en Gynaecologie Amsterdam UMC.

Opleiding

De opleidingscluster Noordwest Nederland biedt een volledige en gedifferentieerde opleiding tot gynaecoloog. De opleiding wordt in toenemende mate vormgegeven in de regio.

Lokale opleidingsplannen zijn gebaseerd op het in 2021 ontwikkelde landelijke opleidingsplan LOGO. De regionale invulling en de afspraken tussen de clusterpartners zijn vastgelegd in het regionale opleidingsplan.

De opleiding tot gynaecoloog duurt gemiddeld 5,5 jaar. De duur is individueel bepaald en is afhankelijk hoe snel de vastgestelde eindtermen en leerdoelen worden behaald. De genoemde gemiddelde duur gaat uit van een ononderbroken opleidingstraject en een volledige werkweek, de meeste assistenten in opleiding werken parttime.

De eerste twee jaren van de opleiding worden gevolgd in één van de niet-universitaire klinieken. In het derde en vierde jaar wordt de opleiding in Amsterdam UMC voortgezet. Vervolgens vindt er in de laatste twee jaar differentiatie plaats, doorgaans gedeeltelijk academisch en gedeeltelijk niet-academisch naar invulling door de AIOS.

Gedurende de hele opleiding bekwaamt de AIOS zich in kennis en vaardigheden en werk-gerelateerde competenties. Daarnaast wordt gewerkt aan persoonlijke en professionele ontwikkeling en is er aandacht voor thema’s als netwerkgeneeskunde, organisatie-gebonden zorg, kennis en innovatie en ‘bevlogen zijn en bevlogen blijven’. Stages buiten de cluster of Nederland zijn mogelijk en worden ondersteund.

Binnen Amsterdam UMC zijn op de afdeling Vrouw momenteel 30-40 artsen in opleiding tot specialist (AIOS) verdeeld over de pijlers verloskunde, gynaecologie, voortplantingsgeneeskunde en oncologie.

Toelatingseisen en Solliciteren

Er is een jaarlijkse open sollicitatieprocedure. Na selectie op basis van het digitale sollicitatieformulier vinden gesprekken plaats in september. Het sollicitatieformulier zal jaarlijks vanaf medio juli te vinden zijn op de vacaturesite via www.nvog.nl

Om de procedure zo transparant mogelijk te laten verlopen en kandidaten zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van gevalideerde selectie-instrumenten. De beoordeling vindt plaats op basis van een toetsing van competenties die van belang zijn om het beroep van gynaecoloog ook in de toekomst goed te kunnen uitoefenen. Kandidaten kunnen maximaal tweemaal solliciteren naar een opleidingsplek binnen de cluster Amsterdam

Voorwaarde voor deelname aan de procedure is minimaal één jaar klinische ervaring als ANIOS in een opleidingsziekenhuis met een erkenning voor de opleiding Obstetrie en Gynaecologie, óf een afgeronde opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) met minimaal één jaar werkervaring binnen de Obstetrie en Gynaecologie.

Voor kandidaten met een promotietraject geldt dat de sollicitatie alleen in behandeling genomen wordt indien het manuscript voor 1 december van het betreffende jaar bij de leescommissie is aangeboden.

Binnen de sollicitatieprocedure is bijzondere aandacht zijn voor de volgende onderwerpen:

  • PhD traject
  • Overige aantoonbare wetenschappelijke ervaring
  • Aantoonbare organisatorische of bestuurlijke ervaring
  • Aantoonbare onderwijservaring
  • Aantoonbare ervaring in innovatie en techniek
  • Bijzondere maatschappelijk relevante ervaring
  • Relevante andere opleidingen

 

Opleidersteam

Mw. dr. A.W. Valkenburg-van den Berg

Mw. dr. G. Fons

Vragen en contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marjanne Alderden, opleidingscoördinator via opleidingobsgyn@amsterdamumc.nl  

Links

Obstetrie en gynaecologie | KNMG

In opleiding komen | NVOG

Home - LOGO (nvog-logo.nl)

Homepage | Opleidingsetalage