Gynaecologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Algemene Gynaecologie of Urogynaecologie.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek Algemene Gynaecologie of Urogynaecologie van het AMC. Hier werkt het AMC nauw samen met Bergman Clinics | Vrouwenzorg. Afhankelijk van de reden voor de verwijzing, krijgt u een afspraak op één van onze locaties.

Twee plekken, één team specialisten

De gynaecologen van het AMC werken ook bij bij Bergman Clinics | Vrouwenzorg. Als u vanuit Bergman Clinics | Vrouwenzorg wordt doorverwezen naar het AMC, hoeft u daar niet opnieuw uw verhaal te doen. Uw gynaecoloog ‘reist’ dan met u mee en is ook in het AMC uw hoofdbehandelaar.

Meer informatie vindt u op de website van Bergman Clinics.

Waarvoor u bij ons terecht kunt

Bij de polikliniek Algemene Gynaecologie van het AMC kunt u terecht voor complexe gynaecologische zorg. De bijzondere aandacht op deze polikliniek gaat uit naar:

 • (complexe) vleesbomen met o.a. embolisatiebehandeling , myoom-enucleatie, advisering inzake fertiliteit en zwangerschap
 • bekkenbodem-chirurgie – o.a. plaatsing van mesh (‘matje’), klachten bij mesh-complicaties
 • kindergynaecologie
 • psychosomatiek, seksuologie – behandeling en begeleiding van seksuologische en gynaecologische onverklaarde klachten
 • problemen van en in een jonge zwangerschap – spoedeisende eerste hulp bij vrouwen
 • second opinion – o.a. hevige menstruaties, vleesbomen

Ook Bergman Clinics | Vrouwenzorg heeft bijzondere deskundigheden:

 • Op de locatie Noordhollandstraat: bekkenbodemzorg en problemen van de vulva/vagina en baarmoedermond (afwijkende uitstrijkjes).
 • Op de locatie Rode Luifel (AMC): problemen met bloedverlies, van de baarmoeder en problemen van eierstok(ken).

De behandelingen bij Bergman Clinics | Vrouwenzorg worden vergoed door de verzekeraars.

Wat u bij ons kunt verwachten

Bij uw bezoek aan de polikliniek voert de gynaecoloog meestal een lichamelijk onderzoek uit en u krijgt een echoscopie (ultrageluidsonderzoek). De gynaecoloog bespreekt het resultaat met u en geeft u vervolgens een advies.

Route

Bergman Clinics | Vrouwenzorg AMC / Rode Luifel is op het terrein van het AMC. Het gebouw 'De Rode Luifel' is een nieuw, groot rood gebouw dat zich bevindt aan de voorzijde (P1) van het AMC. U hoeft het AMC níet binnen te gaan! Bij de eerste glazen ingang bevindt zich de poliklinische apotheek van het AMC. De kliniek voor Vrouwenzorg vindt u bij de tweede glazen ingang . Ons logo is zichtbaar op de glazen deuren van de ingang aan de Meibergdreef.

Zie eventueel ook de website van Bergman Clinics.

Polikliniek Algemene Gynaecologie of Urogynaecologie

020 - 566 3400

Bergman Clinics

088 - 900 0581

Wachttijd Gynaecologie

Wachttijden polikliniek:

Gynaecologie: 9 dagen.

a. Oncologie: 14 dagen.
b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen.
c. Incontinentie voor de vrouw: -

Wachttijden behandeling:

 • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 63 dagen.
 • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 36 dagen.
 • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 49 dagen.
 • Sterilisatie vrouw: te weinig waarnemingen
 • Operatieve behandeling stressincontinentie: te weinig waarnemingen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC: