Gynaecologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Gynaecologie.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek Gynaecologie van het AMC. Hier werkt het AMC nauw samen met Bergman Clinics | Vrouwenzorg. Afhankelijk van de reden voor de verwijzing, krijgt u een afspraak op één van onze locaties.

Twee plekken, één team specialisten

De gynaecologen van het AMC werken ook bij bij Bergman Clinics | Vrouwenzorg. Als u vanuit Bergman Clinics | Vrouwenzorg wordt doorverwezen naar het AMC, hoeft u daar niet opnieuw uw verhaal te doen. Een deel van de gynaecologen ‘reist’ met u mee en is ook in het AMC uw hoofdbehandelaar. De behandelingen bij Bergman Clinics | Vrouwenzorg worden vergoed door de verzekeraars.

Centrum Gynaecologisch Oncologie Amsterdam
Het CGOA is een samenwerkingsverband van alle gynaecologisch oncologen in Amsterdam. Zij behandelen vrouwen met gynacologische kanker op 3 locaties waaronder het AMC. U kunt via de CGOA of via uw behandelend arts verwezen worden naar de polikliniek Gynaecologie van het AMC .

Waarvoor u bij ons terecht kunt

Bij de polikliniek Algemene Gynaecologie van het AMC kunt u terecht voor complexe gynaecologische zorg. De bijzondere aandacht op deze polikliniek gaat uit naar:

 • (complexe) Vleesbomen met o.a. embolisatiebehandeling , myoom-enucleatie, advisering inzake fertiliteit en zwangerschap.
 • Bekkenbodem-chirurgie – o.a. plaatsing van mesh (‘matje’), klachten bij mesh-complicaties.
 • Kindergynaecologie.
 • Psychosomatiek, seksuologie – behandeling en begeleiding van seksuologische en gynaecologische onverklaarde klachten.
 • Problemen van en in een jonge zwangerschap – spoedeisende eerste hulp bij vrouwen.
 • Second opinion – o.a. hevige menstruaties, vleesbomen.
 • Oncolgische aandoeningen.

Ook Bergman Clinics | Vrouwenzorg heeft bijzondere deskundigheden:

 • Op de locatie Noordhollandstraat: bekkenbodemzorg en problemen van de vulva/vagina en baarmoedermond (afwijkende uitstrijkjes).

Wat u bij ons kunt verwachten

Bij uw bezoek aan de polikliniek voert de gynaecoloog meestal een lichamelijk onderzoek uit en u krijgt een echoscopie (ultrageluidsonderzoek). De gynaecoloog bespreekt het resultaat met u en geeft u vervolgens een advies.

Polikliniek Algemene Gynaecologie

020 - 566 1601

Bergman Clinics

088 - 900 0581

Wachttijd Gynaecologie

Wachttijden polikliniek:

Gynaecologie: 47 dagen

a. Oncologie: 14 dagen
b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen
c. Gespecialiseerd spreekuur voor incontinentie matjes: 6 weken

Wachttijden behandeling:

 • Baarmoeder verwijdering: 4 tot 6 maanden
 • Niche behandeling: afhankelijk van deelname onderzoek
 • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 50 dagen.
 • Vleesboom verwijdering via kijkoperatie: 5 tot 6 maanden
 • Bandje om de baarmoedermond (cerciage): 4 tot 6 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC: