Aorta aneurysma en dissectie

Wat is een aneurysma?

Een aneurysma is een verwijding (uitstulping) van een bloedvat in het vaatstelsel. Aneurysmata kunnen in alle bloedvaten voorkomen: in slagaders, aders en het hart. Hierdoor rekt de wand op en wordt deze dunner. Als de verwijding toeneemt, bestaat de kans op scheuren. De meeste aneurysmata komen voor in de aorta, de grote lichaamsslagader. Deze informatie gaat over een verwijding van de aorta in de borstholte.

Wat is een aortadissectie?

Dissectie betekent splijting. Bij een splijting van een slagader raken de binnen- en buitenwand gescheiden. Een dissectie begint met een kleine scheur in de binnenwand. Hierdoor ontstaat een bloedstroom tussen de binnenwand en de middelste wand van de slagader (vals lumen). Het eigenlijk lumen is het oorspronkelijke lumen.

Klachten en verschijnselen

Een aneurysma geeft meestal geen klachten. Een arts ontdekt het vaak bij toeval. Klachten die kunnen voorkomen zijn:

  • kortademigheid (als het aneurysma tegen een tak van de luchtpijp drukt)
  • heesheid bij druk op een zenuw die de stembanden aanstuurt
  • slikproblemen
  • pijn in de rug
  • Bij groei van de verwijding, kan er een bloeding optreden
  • Aneurysma met aortadissectie

Bij een aortadissectie zit er een scheur in de binnenwand van de aorta. Een aneurysma met dissectie geeft vaak aanhoudende heftige pijn in de borstkas of tussen de schouderbladen. De pijn kan zich uitbreiden naar de buik of de rug.

Regelmatige controle van een aneurysma is belangrijk. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de grootte van het aneurysma en hoe snel het groeit. Meestal groeit een aneurysma langzaam, slechts enkele millimeters per jaar. Bij een geringe verwijding is de kans dat het scheurt klein.

Diagnose en onderzoek

De volgende onderzoeken kunnen bij u uitgevoerd worden om te achterhalen of u een aorta aneurysma en/of dissectie heeft: een röntgenfoto, echografisch onderzoek, een computer tomogram (CT)-scan of een magnetic resonance imaging (MRI)-scan.

Behandeling

U komt mogelijk in aanmerking voor de volgende behandelingen:

  • medicatie om de bloeddruk te verlagen om het risico op scheuren van het aneurysma te beperken;
  • een endoprothese, een opgevouwen prothese die door de slagader in de lies naar het aneurysma gaat en daar uitgevouwen wordt;
  • een aortaprothese, die de uitgezette aorta vervangt. Hiervoor is een grote operatie (een openhartoperatie) nodig.

Voor meer informatie over aorta aneurysma en dissectie, type A en B en de behandelmogelijkheden, zie patiëntenfolder Aorta aneurysma en dissectie.