Boezemfibrilleren (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek boezemfibrilleren.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek boezemfibrilleren van het AMC.
Deze polikliniek is onderdeel van de Amsterdam UMC- polikliniek Cardiologie.

Als u boezemfibrilleren hebt is er sprake van een verstoring in het hartritme. De hartslag is onregelmatig en meestal te hoog. Dit kan verschillende oorzaken hebben die tot lichamelijke klachten kunnen leiden.

Op de polikliniek boezemfibrilleren proberen we deze klachten te verminderen, en
schade te voorkomen.

Symptomen kunnen bestaan uit onder andere:

  • Hartkloppingen
  • Kortademigheid
  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Pijn op de borst

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek zoeken we uit wat er bij u aan de hand is. Vooraf aan
het eerste bezoek is er meestal een tweetal onderzoeken gepland, namelijk een echo van het hart en een 24-uurs Holter registratie.

We bespreken de mogelijke problemen die u als gevolg van uw boezemfibrilleren kunt ervaren, en de oplossingen daarvoor. Ook wordt er op de boezemfibrilleren poli aandacht besteed aan therapietrouw.

Meer over onze polikliniek

De polikliniek boezemfibrilleren bestaat uit een team van cardiologen en verpleegkundig specialisten.

Afspraak op de polikliniek

De eerste afspraak bij de verpleegkundig specialist duurt ongeveer 45 minuten.  Tijdens deze afspraak ontvangt u uitleg en voorlichting omtrent uw boezemfibrilleren. Er wordt lichamelijk onderzoek bij u verricht. Vervolgafspraken duren ongeveer 20 minuten.

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. Deze tijd
is nodig voor het maken van een hartfilmpje en het meten van den bloeddruk.

Praktische tips:

  • Neem een familielid of goede bekende mee (samen onthoudt u meer dan alleen).
  • Neem een recent medicatie overzicht mee (op te vragen bij uw apotheek).
  • Maak een vragenlijst (algemeen /klachten specifiek en/of andere problemen), bijvoorbeeld aan de hand van de 3goedevragen

Route

U vindt de polikliniek boezemfibrilleren bij de polikliniek Cardiologie, in bouwdeel C op
de tweede verdieping (C2), waar u zich kunt melden aan de balie.

Als u niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de
polikliniek op telefoonnummer: 020 - 566 3794