Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
polikliniek cardiologie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Cardiologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek voor Cardiologie.

Amsterdam UMC heeft één hartcentrum; onze artsen en verpleegkundigen werken op twee locaties: AMC en VUmc. Afhankelijk van de diagnose en behandeling wordt u geholpen op locatie AMC of VUmc. Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw zorgverlener.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek Cardiologie. Hier onderzoeken en behandelen we allerlei aandoeningen aan het hart, zoals:

  • aangeboren hartaandoeningen
  • hartfalen
  • hartklepaandoeningen
  • hartritmestoornissen
  • ‘dichtslibbende’ kransslagaders
  • pijn op de borst hartinfarcten

Veel van onze cardiologen (hartspecialisten) zijn gespecialiseerd in een van deze aandoeningen. Hierdoor bent verzekerd van de beste zorg door precies de juiste deskundige.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Soms is er nog vervolgonderzoek nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over eventuele andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen. Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn en wat u van de behandeling kunt verwachten.

Bij een bezoek aan de cardioloog maken we altijd een ECG – een hartfilmpje. Verder meten we uw bloeddruk op de hartfunctieafdeling. Op deze afdeling kunnen we ook inspanningstesten afnemen.

Spreekuren

Op de polikliniek Cardiologie houden we spreekuren voor de controle van pacemakers en ICD’s (voluit: inwendige cardioverter defibrillatoren). Hier zijn ook verpleegkundige spreekuren voor mensen met hartfalen, boezemfibrilleren, aangeboren hartafwijkingen en hartchirurgie.

Route

De afdeling Cardiologie ligt in bouwdeel C op de tweede verdieping. Sla linksaf als u het poligebouw binnenkomt en ga met de lift naar de tweede verdieping. Hier kunt de borden naar de balie volgen.

Cardiologie

020 - 566 3794

Wachttijd Cardiologie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Cardiologie: 68 dagen.

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

Wachttijden behandeling:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC: