De Cardiologische Zorgbrug

Na ziekenhuisopname lopen oudere hartpatiënten een verhoogd risico op achteruitgang van de gezondheid en het dagelijks functioneren. Dit verlaagt de kwaliteit van leven en kan daarnaast heropnames en het risico op overlijden verhogen. De Cardiologische Zorgbrug studie beoogt dit risico te verminderen.

Doelstelling

Het doel van deze studie is om de coördinatie en continuïteit van zorg te verbeteren door disease management en case management te combineren voor kwetsbare cardiologische patiënten. De studie richt zich op kwetsbare cardiologische patiënten van 70 jaar en ouder tijdens en na ziekenhuisopname op de afdeling cardiologie of cardiothoracale chirurgie Patiënten die deelnemen aan de studie krijgen tijdens de opname een uitgebreid gesprek en vragenlijst van de verpleegkundige en een aantal testen met betrekking tot het lichamelijk functioneren. Na ziekenhuisopname wordt hun ziekenhuisopname 12 maanden gevolgd door een verpleegkundige. Deze gaat bij de patiënt op huisbezoek en zal telefonische consulten uitvoeren. De cardiologische aandoening en de generieke gezondheidsproblemen worden hierbij gemonitord. Ook gaat de verpleegkundige in op het dagelijks functioneren, het welbevinden van de patiënt en de thuissituatie. Daarnaast wordt de belasting van de mantelzorger in kaart gebracht.

Methode

In juni 2016 start de pilot in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en thuiszorgorganisatie Cordaan. De effectiviteit van de verpleegkundige interventie wordt onderzocht door middel van een ‘Randomized Controlled Trial’. Door deze onderzoeksmethode wordt een willekeurige steekproef van patiënten aan de interventie blootgesteld. Op deze manier brengt de Cardiologische Zorgbrug in kaart welke vormen van zorg tijdens en na ziekenhuisopname bijdragen aan het herstel van oudere cardiologische patiënten.