Decompensatio Cordis / Hartfalen

Wat is het?

Hartfalen, ook wel bekend als decompensatio cordis, is een aandoening waarbij het hart niet meer in staat is al het bloed dat het hart binnenkomt weg te pompen. Er is sprake van een verminderde pompfunctie van het hart.

Klachten en verschijnselen

Als de linkerkant van uw hart minder functioneert, raken de bloedvaten van de kleine bloedsomloop vol. Hierdoor gaat er bloedvocht uit de kleine bloedvaten van de longen lekken. Het vocht in de longen loopt op en dit zorgt ervoor dat u kortademig wordt en niet plat kunt liggen. Soms is een zacht borrelende ruis te horen in de ademhaling.

Als de rechterkant van het hart minder functioneert, treedt er vochtophoping op in de grote bloedsomloop. Vocht wordt dan vastgehouden in de buik, benen en voeten.

De meest voorkomende klachten van mensen met hartfalen zijn:

 • Kortademigheid
 • Vermoeidheid
 • Opgezette benen en enkels
 • Een vol gevoel in de bovenbuik
 • Aankomen in gewicht
 • Vaker moeten plassen ’s nachts met soms weinig urineproductie overdag
 • Duizeligheid
 • Koude handen en voeten (door slechte bloedcirculatie)
 • Prikkelhoest, vooral bij platliggen

Diagnose en onderzoek

Om te achterhalen of u hartfalen heeft, zal de arts u lichamelijk onderzoeken. Er zal aanvullend onderzoek worden gedaan om zo een passende behandeling in te kunnen zetten. Mogelijke onderzoeken die uitgevoerd zullen worden zijn:

 • Bloedonderzoek en longfoto (X-thorax)
 • Hartfilmpje; electrocardiogram (ECG)
 • Echocardiogram
 • Inspanningsonderzoek (fietstest of loopband)
 • Inspanningsonderzoek met isotopen

De volgende onderzoeken kunnen bij u worden uitgevoerd om zo de diagnose te kunnen stellen of u hartfalen heeft. Op basis van de uitslagen van de onderzoeken zal een passende behandeling voor het hartfalen worden ingezet.

Behandeling

Behandelingen die worden toegepast bij hartfalen zijn:

 • Instellen op medicatie: er zal medicatie worden voorgeschreven om bepaalde klachten en symptomen te verbeteren, zoals plastabletten om overtollig vocht af te drijven. Andere medicamenten zullen worden voorgeschreven om de bloeddruk en hartslag te verlagen zodat het hart minder belast wordt. Dit kan op langere termijn een gunstige invloed op het hart hebben.
 • Pacemaker: Bij bepaalde patiënten met hartfalen trekken de beide hartkamers niet meer tegelijkertijd samen. Het hart pomp het bloed niet optimaal door het lichaam. Als dit het geval is, is dit te zien op het hartfilmpje. Een pacemaker of inwendige cardioverter defibrillator (ICD) kan dan mogelijk een oplossing zijn, zodat het hartritme weer normaliseert en de hartkamers tegelijk uitpompen.
 • Eventueel operatie: Soms is de oorzaak van het hartfalen een lekkende of vernauwde hartklep. Dan kan een hartklepvervanging soms een oplossing zijn als de schade aan het hart niet te groot is.