Hartklep via de lies

Patiënten die een nieuwe hartklep nodig hebben, zijn soms te zwak voor een zware openhartoperatie. Zij komen in aanmerking voor een TAVI, een transkatheter aortaklep-implantatie. Het plaatsen van de nieuwe hartklep gebeurt dan met behulp van een katheter die via de slagader in de lies tot bij het hart wordt geleid. Is de slagader daar niet geschikt voor, dan gebeurt het via een kleine chirurgische ingreep. Een TAVI is daardoor veel minder belastend dan een openhartoperatie. Bovendien is de patiënt sneller op de been.

In 2007 werd voor het eerst een transkatheter aortaklep-implantatie uitgevoerd in het AMC Hartcentrum. Inmiddels zijn we het grootste centrum van Nederland met ruim 200 
TAVI’s in 2015. Ook waren we het eerste centrum in Nederland dat de TAVI’s via de lies zonder narcose uitvoert. Dat is beter voor de patiënt: die herstelt sneller van de ingreep.

Het tv-programma Zij houden Nederland in leven besteedde in mei aandacht aan de TAVI. Hieronder zie je een fragment.