Prematuur ventriculair complex (PVC)

Wat is een prematuur ventriculair complex?

Bij een prematuur ventriculair complex (PVC) trekken de hartkamers te vroeg samen. Er is dan een extra hartslag. Deze extra hartslag komt spontaan uit de hartkamers en komt niet vanuit het ‘normale’ geleidingssysteem. Deze extra hartslag wordt in figuur 1 met een rode pijl aangewezen. U ziet een vroeg vallende en brede hartslag (figuur 1). De meeste mensen hebben in rust wel eens een PVC, maar wanneer PVC’s bij inspanning optreden is er vaak wel een hartziekte aanwezig. Er kunnen ook PVC’s ontstaan bij een hartinfarct en nicotine en cafeïne gebruik. Verder kan stress, pijn en verschillende medicijnen PVC’s veroorzaken.

Wat zijn de klachten en verschijnselen van een PVC?

Een PVC kan het gevoel geven dat het hart een slag overslaat. Dit komt doordat het hart in de pauze na de PVC langer met bloed kan vullen. Daardoor is de sinusslag die hierna volgt krachtiger. Dit kan een bonzend gevoel op de borst geven. De meeste mensen ervaren geen klachten van een PVC. Sommige mensen ervaren hartkloppingen.

Prematuur ventriculair complex (PVC)   Prematuur ventriculair complex (PVC)

Vaststellen van de diagnose en onderzoek. Hoe gaat dat?

Een hartfilmpje (ECG) kan een PVC laten zien. Maar het ECG moet dan wel op het moment van de PVC gemaakt worden. Ook kan tijdens een ziekenhuisopname met telemetrie uw ritme beoordeeld worden. Bij telemetrie krijgt u plakkers op uw borstkast geplakt. Hieraan zit een kastje verbonden. Dit kastje legt uw hartritme vast. Om het aantal PVC’s per 24 uur te registeren kunt u een 24-uurs holter onderzoek krijgen. 

Heeft u regelmatig last van PVC’s en wordt er gedacht aan langdurige kamerritmestoornissen, dan kunt u een implanteerbare hartritmemonitor krijgen.

Wat is de behandeling bij PVC?

PVC’s hoeven in de meeste gevallen niet behandeld te worden. Mocht u veel last hebben van PVC’s dan moet er eerst gekeken worden wat de oorzaak is. De oorzaak moet dan behandeld te worden. Als de oorzaak niet te behandelen is dan kan de arts anti-arritmica voorschrijven. Dit zijn medicijnen die de hartslag vertragen en zorgen dat het ritme regelmatig wordt.