Werking hart

Wat is een sinus ritme?

Om het bloed rond te pompen is het nodig dat de spierwand van het hart ritmisch samenknijpt. Het geleidingssysteem regelt dit. Dit geleidingssysteem is een complex netwerk van speciale spiercellen die de elektrische prikkels doorgeven. De hartslag begint met een elektrische prikkel in de sinusknoop in de rechterboezem. Vervolgens verspreidt dit over beide boezems naar de AV-knoop (atrio-ventriculaire knoop). Het activeert de spierwand van de boezems om samen te trekken. De AV-knoop ligt in het harttussenschot op de grens tussen de boezems en de kamers. De elektrische prikkel remt hier even af. Vervolgens gaat het via de bundel van His en de purkinjevezels naar de beide hartkamers. Zij worden nu geactiveerd. De hartkamers kunnen nu samentrekken en pompen het bloed de aorta (grote lichaamsslagader) in.

Het sinusritme is een normaal hartritme. Op het ECG (hartfilmpje) ziet dat er als volgt uit:

Het sinusritme

Het ritme begint met de prikkel vanuit de sinusknoop in de rechterboezem. Deze prikkel verspreid zich over beide boezems die zich dan samentrekken. Deze samentrekking is de P-top in bovenstaande afbeelding. De elektrische prikkel gaat vervolgens verder in het hart en komt terecht bij de AV-knoop. De elektrische prikkel remt hier even af. Dit is in de afbeelding te zien als een vlakke horizontale lijn na de P-top. Vervolgens verplaatst de elektrische prikkel zich snel over de bundel van His en verspreid zich naar de purkinjevezels. Hierdoor trekken de beide kamers samen. In de afbeelding is dit het QRS-complex. Na de samentrekking, ontspannen de beide kamers zich. Dit zorgt voor de T-top. 
Bij een sinusritme klopt het hart 60 tot 99 keer per minuut.