Hemofiliebehandelcentrum (Expertisecentrum)

Het Hemofiliebehandelcentrum (HBC) AMC is sinds februari 2015 geaccrediteerd als één van de zes landelijke hemofiliebehandelcentra.

Het HBC AMC is een expertisecentrum voor kinderen en volwassenen in de regio’s Noord-Holland en Flevoland en richt zich op patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hemofilie en aanverwante aangeboren stollingsstoornissen (waaronder Von Willebrand ziekte en bloedplaatjes stoornissen).

Een stollingsstoornis betekent dat één van de stollingseiwitten in het lichaam geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Daardoor kunnen bloedingen zonder duidelijke oorzaak optreden en langer dan normaal duren. De behandeling van een bloeding bestaat meestal uit het toedienen van het ontbrekende stollingseiwit.

In geval van hemofilie A gaat het om een tekort aan stollingsfactor VIII (8) en bij hemofilie B om een tekort aan stollingsfactor IX (9). Hemofilie is een X-gebonden aandoening, d.w.z. mannen (XY) kunnen de ziekte hebben en vrouwen (XX) kunnen draagsters van de ziekte zijn. Soms is bij draagsters de stolling dusdanig afwijkend dat zij dezelfde klachten hebben als mannen met een milde vorm van hemofilie.

Binnen het HBC AMC is een multidisciplinair team werkzaam wat gespecialiseerd is in stollingsstoornissen om goede zorg aan de patiënten te kunnen geven. Daarnaast begeleidt het HBC AMC zo nodig de zwangerschap van draagsters om zodoende de zorg voor de moeder en het ongeboren kindje veilig te stellen.

·Ga naar hemofiliebehandelcentrum