HemoNed

Een kwaliteitsregistratie voor hemofilie en andere stollingsstoornissen.

HemoNED is het landelijke register voor alle mensen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen in Nederland. Het register is een belangrijk middel om de effectiviteit en veiligheid van de behandeling te monitoren en waar mogelijk de kwaliteit van zorg te verbeteren. Alle zes HKZ gecertificeerde Hemofilie Behandelcentra in Nederland nemen deel aan HemoNED. Het register wordt beheerd door Stichting HemoNED en bestaat uit 3 bestuursleden: 2 afgevaardigden vanuit de Ned. Ver. van Hemofilie Behandelaren (NVHB) en 1 afgevaardigde van de Ned. Ver. van Hemofilie-Patiënten (NVHP).

Een digitaal logboek voor deelnemers

Aan het register is een digitaal logboek gekoppeld, in de vorm van de app ‘VastePrik’, welke via een smartphone, tablet of online op de website ingevuld kan worden. Mensen die zichzelf thuis behandelen kunnen hierin hun toedieningen van stollingsfactoren en ook hun bloedingen bijhouden. Een overzicht hiervan kan op een beveiligde webpagina door de gebruiker en zijn/haar arts worden ingezien. Dit zorgt voor een snellere en overzichtelijkere afstemming tussen patiënt en behandelaar. Daarnaast geeft dit goede informatie om tijdens het consult te bespreken.

Op de website https://hemoned.nl vindt u meer nieuws en informatie.