Kwaliteitskeurmerk HKZ

Het Hemofiliebehandelcentrum AMC is door HKZ gecertificeerd als behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en richt zich op de kwaliteit van de inrichting van het zorgproces rondom deze patiënten. Jaarlijks worden wij herbeoordeeld door HKZ.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: