Kwaliteitskeurmerk HKZ

Het Hemofiliebehandelcentrum AMC is HKZ gecertificeerd als behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en richt zich op de kwaliteit van de inrichting van het zorgproces rondom deze patiënten. In mei 2021 is de laatste beoordelingsronde geweest. Na een zeer positieve beoordeling is de geldigheid van ons certificaat voor drie jaar verlengd, tot in 2024!