Onderzoek naar videoconsulten

Wat is een videoconsult?

Een videoconsult is een makkelijke manier om via het internet met uw zorgverlener te praten en hem of haar te zien. De zorgverlener ziet u ook. Op het tijdstip van uw afspraak kunt u via het patiënten portaal “Mijn Dossier” met uw zorgverlener videobellen. Mijn Dossier is een veilige digitale omgeving van het Amsterdam UMC.

Door de coronamaatregelen worden momenteel regelmatig reguliere afspraken vervangen door een videoconsult.

Marlène Beijlevelt heeft een onderzoek naar de tevredenheid van videoconsulten gedaan. Een voordeel van videoconsulten is dat een patiënt voor de afspraak niet naar het ziekenhuis hoeft te komen. Maar kan tijdens het videoconsult alles besproken zoals u dat in de spreekkamer ook kunt doen? En ervaren patiënten een videoconsult ook als positief?

Aan het onderzoek deden 16 hemofiliepatiënten in de leeftijd van 16-28 jaar mee. Voorafgaand aan het videoconsult vulden zij een vragenlijst in naar de tevredenheid van een regulier poliklinisch consult. Na afloop werd een vragenlijst naar de tevredenheid van het videoconsult ingevuld.

De gegevens worden op dit moment geanalyseerd en de uitkomsten zullen daarna gepubliceerd worden.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: