Poli Hevig Menstrueel Bloedverlies

Per 23 november 2021 is er een nieuwe poli gestart voor meiden en vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies. Deze poli is een samenwerking tussen de Gynaecologie en het Hemofilie Behandel Centrum van zowel kinderen als volwassenen.

De poli is in de vorm van een carrouselpoli. Hierbij zien de meisjes en vrouwen op één dagdeel een gynaecoloog, een kinderhematoloog (kinderen) of vasculair geneeskundige (volwassenen) en een hemofilieverpleegkundige.

Voor en na de poli vindt er een overleg plaats met de betrokken artsen en verpleegkundige om hiermee een gezamenlijk en eenduidig beleid te vormen.

Eens per twee weken vindt de poli plaats en vervuld hiermee een rol waar behoefte aan is binnen deze patiëntencategorie.

Meer informatie kunt u verkrijgen via hemofilie@amc.uva.nl