Opleiding Intensive Care Vepleegkundige

Omschrijving

Spreekt hoogcomplexe zorg in een acute, dynamische en technische omgeving jou aan? Dan is de VVO Intensive care (IC) mogelijk iets voor jou. Als Intensive Care verpleegkundige ben jij de spil in de zorg voor patiënten met diverse aandoeningen  in een vaak levensbedreigende situatie. Er kunnen zich voortdurend onvoorspelbare situaties, in de vorm van complicaties met veelal ernstige gevolgen, voordoen. Dit ernstig ziek-zijn veroorzaakt vaak psychosociale problemen zoals angst en onzekerheid zowel bij de patiënt als bij zijn familie. Als IC verpleegkundige bewaak je de vitale functies en begeleid je de patiënt en naasten in deze moeilijke en onzekere periode.

Je gaat patiënten verplegen in instabiele en/of levensbedreigende situaties waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en overgenomen. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarbij je leert alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. In de praktijk leer je, aan de hand van een portfolio, in een opklimmende moeilijkheidsgraad, hoogcomplexe zorg te verlenen. De praktijkleerperiode vindt plaats op de afdeling Intensive Care volwassen. Daarnaast zijn er stages op een afdeling Cardiac Care, OK en Anesthesie/Recovery en Spoedeisende hulp. 

Programma

De VVO Intensive Care verpleegkundige kent de volgende leereenheden : 

·         Klinisch redeneren

·         Basisvorming Acute Zorg

·         Basis Cardiologie

·         Zuurstoftoediening en Handbeademing (incl. zuurbase evenwicht)

·         Anesthesie

·         Beademing (basis en hoogcomplex)

·         Advanced Life Support

·         Shock en hemodynamiek

·         Algemene chirurgie

·         Hoogcomplexe zorg:
- Interne en neurologische aandoeningen
- Nierfunctievervangende therapie
- Multi Orgaan Falen en polytrauma

·         Neurochirurgie (facultatief)

·         Cardiochirurgie (facultatief)

De opleiding wordt gedeeltelijk samen gevolgd met andere opleidingen uit het deelgebied Acute Zorg zoals Spoedeisende Hulp en Cardiac Care.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:  

·         Registratie in het BIG-register als verpleegkundige

·         Een dienstverband (minimaal 24 uur) met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Duur

12, 15, 18 of 21 maanden (afhankelijk van de vooropleiding en dienstverband), waarvan 41-44 lesdagen, afhankelijk van keuze voor facultatieve onderdelen. De opleiding start jaarlijks in de eerste week van april en oktober. 

Informatie

Voor meer informatie of een dag meelopen kun je terecht bij de senioren Onderwijs & Opleiding van de afdeling Intensive Care volwassenen, ic-opleidingen@amc.uva.nl.