Overplaatsing naar een ander ziekenhuis (Intensive Care Unit)

Informatie over overplaatsing naar een anders ziekenhuis tijdens een verblijf op de Intensive Care Unit.

De Mobile Intensive Care Unit (MICU) van het AMC verzorgt het transport van IC-patiënten tussen ziekenhuizen. De unit bestaat uit een brancard met volwaardige IC-apparatuur, een beademingsmachine en een monitor. Het team bestaat uit een IC-arts en -verpleegkundige, beiden ervaren in het uitvoeren van deze overplaatsingen. Zij werken nauw samen met het ambulanceteam. Tijdens de hele overplaatsing bent u in goede handen en de begeleiding is net zo intensief als op de afdeling zelf.

Bij ontslag

Wanneer u wordt ontslagen van de Intensive Care en naar een andere afdeling in het AMC wordt overgeplaatst, dan gebeurt dit meestal in de ochtend. Soms kunt u direct naar de verpleegafdeling, soms zult als tussenstap eerst naar de Centrale Medium Care-afdeling gaan.

Evaluatie

We begrijpen dat u later mogelijk de behoefte heeft om nog eens te bespreken wat er precies is gebeurd tijdens uw verblijf op de Intensive Care. U kunt contact opnemen met het medisch secretariaat en dan wordt er vervolgens een afspraak gemaakt voor een evaluatiegesprek met de verpleegkundige of arts.

Intensive Care Unit

020-566 2509

Omdat wij continu bezig zijn onze dienstverlening te verbeteren is het ook mogelijk dat uw contactpersoon twee maanden na ontslag een enquêteformulier van ons ontvangt waarmee we de tevredenheid graag willen meten.