Algemene Interne Geneeskunde (verpleegafdeling)

Informatie over opname op de verpleegafdeling Algemene Interne Geneeskunde.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Algemene Interne Geneeskunde. U wordt opgenomen vanwege onderzoek of behandeling. Tijdens deze opnamedag krijgt u uitleg over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook vindt er mogelijk aanvullend onderzoek plaats.

Wanneer dat nodig is, begeleidt een van onze gastvrouwen of gastheren u na de inschrijving naar de verpleegafdeling. Het is mogelijk dat u daar even moet wachten, omdat het er 's ochtends druk kan zijn. Op de verpleegafdeling wordt u wegwijs gemaakt door een verpleegkundige die een opnamegesprek met u zal voeren.

Opnamegesprek

Bij een opnamegesprek komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de AMC-medewerkers die u verzorgen en behandelen. U kunt bij deze gelegenheid ook allerlei persoonlijke voorkeuren kenbaar maken.

Als uw opname langer dan vijf dagen duurt, krijgt u een vaste verpleegkundige toegewezen. De verpleegkundige neemt de voortgang met uw door en zorgt er voor dat uw zorg is afgestemd met alle zorgverleners.

U maakt van tevoren kennis met de behandelend arts. Wanneer uw operatie klaar is wordt uw contactpersoon door het personeel van de verkoeverkamer of de Intensive Care gebeld. Hij of zij krijgt dan informatie over uw gezondheidstoestand. De verkoeverkamer is de ruimte waar u bijkomt van de narcose. Na de behandeling licht de arts u in over zijn of haar bevindingen.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'.

Verpleegafdeling Algemene Interne Geneeskunde

020 - 566 3290, toets 1

Meer over uw bezoek aan het AMC: