Interne geneeskunde - Opleiding tot internist

De opleiding tot internist in Amsterdam UMC, locatie AMC duurt 6 jaar, waarvan de Aios doorgaans circa 50% doorbrengt in het AMC 50% in een geaffilieerd opleidingsziekenhuis in de regio. De geaffilieerde ziekenhuizen in de regio zijn: Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Amsterdam, Flevoziekenhuis Almere, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam, Rode Kruisziekenhuis Beverwijk, Tergooi Blaricum/Hilversum en Dijklander Ziekenhuis. In dit samenwerkingsverband worden ongeveer 100 Aios opgeleid.

Informatie

Opleiders en opleidingsgroep

Op de afdeling interne geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie AMC zijn drie internisten verantwoordelijk voor de opleiding. Eén of meer van deze drie internisten zijn altijd aanwezig bij alle relevante opleidingsmomenten. Opleider is Prof. dr. S.E. Geerlings, internist-infectioloog, waarnemend opleider is Prof. dr. J.M. Prins, internist-infectioloog. Daarnaast is Dr. H.C. Willems, klinisch geriater en internist ouderengeneeskunde, als 3e internist verantwoordelijk voor de opleiding tot internist.
De opleidingsgroep bestaat uit ca. 75 internisten uit de deelgebieden acute geneeskunde, endocrinologie, hematologie, infectieziekten, nefrologie, oncologie, ouderengeneeskunde, klinische immunologie en vasculaire geneeskunde.

De internisten superviseren AIOS bij klinische en/of poliklinische activiteiten en/of nemen deel aan overdrachten en andere onderwijsmomenten. De opleidingsgroep bewaakt de medisch-inhoudelijke en professionele voortgang van de Aios en begeleidt de Aios tijdens de opleiding.

Structuur van de opleiding

De opleiding interne geneeskunde bestaat uit een stage van één jaar algemene klinische interne geneeskunde (zaalstage) aan het begin van de opleiding, gevolgd door de verplichte stages poliklinisch en consultatief werken (1 jaar),  intensive care (4 maanden) en keuzestages in delen van het vakgebied, afgerond met een enkelvoudige of meervoudige differentiatie in de het 5e en 6e jaar.

Toelatingseisen en solliciteren

Per jaar zijn ongeveer 11-20 plaatsen beschikbaar voor nieuwe AIOS (per sollicitatieronde ongeveer 5-6 plaatsen). Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan de regionale hoofdopleider in Amsterdam UMC, locatie AMC.

Amsterdam UMC, locatie AMC
Secretariaat Interne Geneeskunde, D3-218
t.a.v. mevrouw prof.dr. S.E. Geerling
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Mailadres: c.e.verstift-snoek@amsterdamumc.nl (secretaresse)

Aan te leveren documenten:

  • Sollicitatiebrief (met vermelding per wanneer u beschikbaar bent).
  • CV (met referenties)
  • Aanbevelingsbrieven
  • Cijferlijsten van de faculteit

Nieuwe AIOS stromen in per 1 februari, 1 juni of 1 oktober. Er worden jaarlijks twee sollicitatierondes gehouden, respectievelijk in mei en november. Voor de voorjaarsronde dient uw brief uiterlijk 1 april in ons bezit te zijn, voor de najaarsronde uiterlijk 1 oktober.

U kunt solliciteren met een startdatum tot max. 14 maanden verder (voorbeeld: in april 2021 kunt u solliciteren met als uiterlijke startdatum 1 juni 2022).

De sollicitatiecommissie bestaat uit de (waarnemend) opleiders in Amsterdam UMC, locatie AMC en de geaffilieerde ziekenhuizen, aangevuld met een aios die de opleiding bijna voltooid heeft. Deze commissie bestudeert de schriftelijke gegevens van de sollicitant en besluit hem/haar al dan niet voor een gesprek uit te nodigen. Voor deze gesprekken deelt de commissie zich in drieën. De sollicitant heeft achtereenvolgens gesprekken van 15 minuten met de drie commissies. Binnen 2 dagen na deze gesprekken ontvangt de sollicitant bericht. Geselecteerden kunnen doorgaans binnen 2-12 maanden met de opleiding beginnen. Kandidaten kunnen twee keer solliciteren. Een tweede keer is alleen mogelijk indien een toevoeging aan het CV heeft plaatsgevonden (b.v. een ANIOS-schap).

Opleider

 Prof. dr. S.E. Geerlings

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Jaspers, opleidingscoördinator:020-566 2271 of j.c.jaspers@amsterdamumc.nl

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer