Interne Short Stay (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Interne Short Stay.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Short Stay Interne Geneeskunde. U wordt opgenomen vanwege een behandeling, onderzoek of ingreep waarna u enkele uren tot maximaal vijf dagen verzorging in het ziekenhuis nodig heeft.

Wat kan ik verwachten?

U dient zich op de afgesproken dag en tijd bij de afdeling Interne Short Stay melden. Bekijk de plattegrond, bij 'Waar moet ik zijn' hoe u daar kunt komen. Wanneer dat nodig is, begeleidt een van onze gastvrouwen of gastheren u naar de verpleegafdeling. Het is mogelijk dat u daar even moet wachten, omdat het er 's ochtends druk kan zijn. Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Vervolgens heeft u een opnamegesprek.

Op de afdeling heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige en met een co-assistent en/of zaalarts. In dit gesprek komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor uw verzorging en behandeling. U kunt bij deze gelegenheid ook allerlei persoonlijke voorkeuren kenbaar maken. Tevens zal er uitleg gegeven worden over het te verwachten verloop van de opname.

Uitloop

Helaas kan het voorkomen dat u bent opgenomen, maar er uitloop is op de operatiekamers, of dat om andere redenen uw operatie toch niet door kan gaan. Uw operatie wordt dan uitgesteld naar een later tijdstip, zo mogelijk in dezelfde opname. Het kan ook voorkomen dat uw operatie opnieuw moet worden ingepland. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als uw opname langer dan vijf dagen duurt, krijgt u een vaste verpleegkundige toegewezen. De verpleegkundige neemt de voortgang met uw door en zorgt er voor dat uw zorg is afgestemd met alle zorgverleners.

Ingreep

U maakt van tevoren kennis met de behandelend arts. Wanneer uw operatie klaar is wordt uw contactpersoon door het personeel van de verkoeverkamer of de Intensive Care gebeld. Hij of zij krijgt dan informatie over uw gezondheidstoestand. De verkoeverkamer is de ruimte waar u bijkomt van de narcose. Na de behandeling licht de arts u in over zijn of haar bevindingen.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

Verpleegafdeling Interne Short Stay

020 - 566 6506

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer