Specialistenteam

Ieder probleem vereist een specifieke aanpak. Voor veel problemen hebben wij een team van specialisten die over uw problematiek meedenken. Op het gebied van late effecten lopen we in het AMC daarin voorop. Dit team bestaat uit verschillende artsen en paramedici zoals diëtisten en fysiotherapeuten. Bij ELEGANT hebben we een team op de gebieden van: darmklachten, seksuele klachten en plasklachten.

Henrike Westerveld, radiotherapeut-oncoloog

Is  staflid in het AMC bij de radiotherapie sinds 2014. Haar opleiding tot radiotherapeut heeft zij tevens in het AMC gevolgd. Haar aandachtsgebieden zijn gynaecologische tumoren en in 2012 en 2013 heeft zij zich verdiept in de inwendige bestraling (brachytherapie) met een fellowship van KWF. Henrike Westerveld is samen met Luc van Lonkhuijzen en Janna Laan de initiatiefnemer van ELEGANT.

Luc van Lonkhuijzen, gynaecoloog-oncoloog

Is sinds 2012 werkzaam in bij het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA) als gynaecoloog-oncoloog zowel in het AMC als VUmc. Hij werd opgeleid in het UMC in Groningen en in Toronto. Hiervoor heeft hij 4 jaar in Afrika gewerkt als tropenarts. In zijn vrije tijd probeert hij de samenleving rookvrij te maken voor kinderen. Luc van Lonkhuijzen is samen met Henrike Westerveld en Janna Laan de initiatiefnemer van ELEGANT.

Janna Laan, coördinator en basisarts

Is in 2016 afgestudeerd als arts aan de Universiteit van Amsterdam - AMC. Op dit moment is zij werkzaam als coördinator van ELEGANT en als arts-onderzoeker op de afdelingen Radiotherapie & Gynaecologie in het AMC. Zij heeft speciale interesse in de late effecten van de behandeling van gynaecologische kanker, waarvoor zij een speciale polikliniek heeft.

Wilma van der Ham, casemanager radiotherapie

Werkt sinds 2008 als radiotherapeutisch laborant en voorlichter in het AMC. Vanaf augustus 2017 vervult zij tevens de rol van casemanager voor patiënten met gynaecologische tumoren die radiotherapie ondergaan. Haar aandachtsgebieden zijn psychosociale en seksuele rehabilitatie.

Kristien Tytgat, maagdarmlever-arts

Promoveerde en volgde haar opleiding tot MDL-arts in het AMC. Sinds 2008 is zij werkzaam als staflid in het AMC met als aandachtsgebied oa MDL oncologie. Ze is principal educator en opleider MDL. Zij is mede oprichter van het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) . Zij is voorzitter van de commissie oncologie van de NVMDL en tevens lid van het SONCOS bestuur.

Niki Doornink, diëtiste

Volgde haar opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 1981 is zij werkzaam als diëtist bij verschillende afdelingen in het AMC. Tevens schreef zij mee aan het boek: “Handboek voeding bij kanker”, verschenen in 2016.

Lara Gerbrandy-Schreuders, uroloog

Is sinds 2004 werkzaam in het AMC waar ze ook haar opleiding tot uroloog heeft gevolgd. Staflid bij de urologie is zij sinds 2011 en daarnaast is zij werkzaam bij Bergman Clinics Vrouwenzorg waar zij samen met (uro)gynaecologen zorgdraagt voor een goede bekkenbodemzorg. Haar expertise in het AMC is gericht op (neurogene) blaasfunctiestoornissen en chirurgische urethra- en blaasreconstructies.

Tineke van Heuveln, bekkenfysiotherapeut

Is sinds 1980 verbonden aan het AMC, vanaf 1984 specialisatie tot bekkenfysiotherapeut. Daarna master bekkenfysiotherapie ( 2010). Van 1995 tot 2015 gaf zij tevens onderwijs aan studenten van de (master) opleiding bekkenfysiotherapie SOMT en Avans+  over bekkenfysiotherapie aan collega’s van de opleidingen geriatrie- en oncologie fysiotherapie. Naast klinisch werk als (bekken) fysiotherapeut op de ICU en gynaecologie en verloskunde, twee middagen per week bekkenfysiotherapie poli. Op consultbasis bekkenfysiotherapie voor andere klinische afdelingen.

Froukje Potijk, oedeemfysiotherapeut Cancer Care Center Amsterdam

Sinds 2015 werkt ze bij het Cancer Care Center in Amsterdam en in 2017 heeft ze haar MSc. Revalidatiewetenschappen (inwendige aandoeningen)  behaald aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hiermee staat ze ingeschreven in het Oncologie register voor fysiotherapeuten. Froukje ziet uitsluitend oncologie en oedeem patiënten waarbij de meest voorkomende klachten te maken hebben met de (late) gevolgen van de behandeling tegen kanker, denk hierbij aan (chronisch) vermoeidheid en pijn, afname van spierkracht en conditie, klachten door littekenweefsel of lymfoedeem etc.

Lukas Stalpers, hoogleraar Radiotherapie

Werkt sinds 1995 als radiotherapeut in het AMC. Sinds 2010 is hij principal investigator en opleider. In 2015 werd hij hoogleraar met als leeropdracht om de zorg van patiënten met kanker in het kleine bekken te verbeteren door medische kennis te combineren met nieuwe inzichten uit het radiobiologische laboratorium, de bestralingsfysica en de sociale wetenschappen.

Jacqueline Tromp, internist-oncoloog

Is sinds 2015 als internist-oncoloog verbonden aan het AMC. Haar aandachtsgebieden zijn gynaecologische tumoren en bot- en wekedelen tumoren. Zij is projectleider van het AYA team in het AMC, een team dat zich specialiseert in zorg voor adolescenten en young adults (tussen de 18-35 jaar) met kanker. Verder is zij chef de clinique van de afdeling oncologie in het AMC.

Guus Fons, gynaecoloog-oncoloog, chef de clinique

Volgde haar opleiding tot gynaecoloog in het AMC en vervolgens haar specialisatie tot oncoloog in het AvL. Sinds 2007 is zij werkzaam als gynaecoloog-oncoloog binnen het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA), locatie AMC, en sinds 2010 vervult zij tevens een belangrijke managementtaak als chef de clinique van de gynaecologie en obstetrie.

Frédéric Amant, hoogleraar Gynaecologische Oncologie

Rondde in 1998 zijn opleiding tot gynaecoloog af in Leuven, België en vervolgde daar tevens zijn opleiding tot gynaecoloog-oncoloog. Aan de KULeuven is hij hoofd van de onderzoeksgroep gynaecologische oncologie. Vanaf 2015 is hij deeltijd verbonden aan het AvL en vanaf 2017 is hij hoofd van het Centrum voor Gynaecologisch Oncologie Amsterdam (CGOA). Het CGOA oefent haar activiteiten uit op twee locaties, met name AvL en Amsterdam UMC.

Ming Tjiong, gynaecoloog-oncoloog

Volgde haar opleiding tot gynaecoloog in drie centra: het AMC, OLVG en ZMC. Aansluitend volgde zij een specialisatie in de oncologie in het AMC met een stage in het Dana Farber Cancer Intitute te Boston. Sinds 2012 is zij werkzaam als gynaecoloog-oncoloog verbonden aan het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA) in zowel het VUmc als het AMC.

Mignon van Gent, gynaecoloog-oncoloog , fellow gynaecologisch oncologie

Is sinds 2015 verbonden aan het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA), als fellow gynaecologische oncologie, eerst locatie AvL en sinds 2017 locatie AMC. Haar opleiding tot gynaecoloog volgde ze in het Haaglanden medisch centrum en het LUMC (Leiden). Haar promotieonderzoek, afgerond in 2017, ging over het individualiseren van de behandeling van endometrium- en baarmoederhalskanker.

Margriet Rijkmans, medisch maatschappelijk werker