Acute lymfatische leukemie (ALL)

Bij deze vorm van leukemie woekeren de cellen die zich tot lymfocyten hadden moeten ontwikkelen. Deze cellen verspreiden zich in het beenmerg en van daaruit in het bloed en in de lymfevaten en lymfeklieren. Op die manier kunnen ze ook andere organen binnendringen. De normale bloedcellen komen door deze woekering in het gedrang.

All is de vrom die het meest bij kinderen tot een jaar of 14 jaar voorkomt. Ongeveer 80% van de kinderen met luekemie heeft lymfatische leukemie en vrijwel altlijd de acute vorm. Vooral jonge kinderen van rond twee, drie jaar worden door de ziekte getroffen.

Klachten

Klachten die kunnen ontstaan door een verstoorde aanmaak van normale bloedcellen zijn:

  • bleekheid
  • kortademigheid
  • vermoeidheid
  • spontane bloedingen en onverklaarbare blauwe plekken
  • terugkerende of niet genezende wondjes en infecties
  • koorts en nachtzweten

Opname

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Onologie/ Hematologie. U wordt opgenomen voo ronderzoek, voor chemotherapiebehandeling of voor behandeling van complicaties die zich voordoen door uw ziekte of de behandeling. Ook kunt u worden opgenomen voor verlichting van uw klachten, bijvoorbeeld door bestraling of pijnbestrijding

Behandeling
De behandeling hangt af van een aantal factoren: het type ALL, de chromosoomafwijking, de leeftijd en de algemene gezondheid van de patient.