Acute Myeloide Leukemie (AML)

Bij deze vorm van leukemie woekeren de onrijpe voorlopers van witte bloedcellen (granulocyten), rode bloedcellen of bloedplaatjes. Door de woekering wordt de normale productie van bloedcellen verdrongen en ontstaat er bloedarmoede en een infectie- en bloedingsneiging. Aan de hand van het type woekerende cellen wordt AML onderverdeeld in verschillende typen. AML is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen en komt naar schatting jaarlijks bij 2-3 patienten per 100.000 personen voor. Deze vorm van leukemie komt vaker voor naarmate mensen ouder worden. Op de kinderleeftijd komt acute lymfatische leukemie veel vaker voor.

Symptomen

Klachten die kunnen ontstaan door een verstoorde aanmaak van normale bloedcellen zijn:

  • bleekheid
  • vermoeidheid
  • spontane bloedingen en onverklaarbare blauwe plekken
  • terugkerende of niet-genezende wondjes en infecties

Onderzoek & diagnostiek

Om de diagnose AML t estellen is bloed- en beenmergonderzoek noodzakelijk. Van zowel bloed als beenmerg worden uitstrijkjes op glaasjes gemaakt, die na kleuring microscopisch beoordeeld worden. Daarnaast is DNA- en chromosoomonderzoek nodig. Een beenmergpunctie gebeurt onder lokale verdoving, meestal aan de achterzijde van het bekken waar de rug overgaat in de bil. Na de verdoving wordt een stevige naalad in het bekkenbot gebracht, waarna het beenmerg opgezogen kan worden. Vervolgens wordt meestal ook een stukje beenmergbot afgenomen met dezelfde naald. Hiervoor wordt de naald dieper ingebracht, min of meer volgens het principe van een appelboor.

Behandeling

Afhankelijk van uw lichamelijke gesteldheid en leeftijd en in nauw overleg met u wordt besloten welke therapie het meest geschikt is. Vaak komt dit neer op intensieve chemotherapie. Daarvoor dient u opgenomen te worden. De eerste opname duurt 4-6 weken. Daarna zullen nog 1-2 soortgelijke kuren volgen, al of niet gevolgd door een stamceltransplantatie. Deze behandelingen zijn zeer zwaar en daarom zijn ze meestal niet geschikt voor oudere patienten. In die gevallen gebruiken we milderen vormen van chemotherapie.

Nazorg

Na de behandeling blijft u levenslang onder controle. Na sommige behandelingen dient u wekelijks gezien te worden op het spreekuur, totdat uw situatie stabiliseert. Na andere behandelvormen hoeft u minder vaak terug te komen. Als alles goed gaat, komen de meeste patienten eens per 3-4 maanden ter controle. Vaak is het nodig om in de eerste anderhalf jaar regelmatige beenmergpunctie te verrichten om de situatie van het beenmerg te kunnen beoordelen. Meestal kan daarna worden volstaan met controles van het bloed.

Afspraak AML

Vaak is het noodzakelijk dat u op zeer korte termijn gezien wordt door een hematoloog. Nadat uw behandelend (huis)arts belt met één van de hematologen, zal deze u meestal dezelfde dag of binnen enkele dagen op de polikliniek zien.