Klinische diensten LAKC

Het AMC behoort tot één van de grootste academische ziekenhuizen van Nederland en biedt een breed scala klinische diensten aan. Het LAKC verleent diensten ten behoeve van de patiëntenzorg, onderzoek en opleiding en onderwijs

Patiëntenzorg

Het LAKC verzorgt de bloedafname bij klinische patiënten. Het laboratorium is voorzien van een receptie waar het bloed en ander patiëntenmateriaal in ontvangst wordt genomen en indien nodig voorbewerkt voorafgaand aan de laboratoriumanalyse. Na ontvangst faciliteert het LAKC het transport van deze materialen naar de verschillende laboratoriumonderdelen binnen het LAKC. Wanneer een aangevraagde laboratoriumtest niet wordt uitgevoerd op het LAKC dan wordt het patiëntenmateriaal vanuit het LAKC gedistribueerd naar andere laboratoria binnen het AMC. Laboratoriumbepalingen die niet door het LAKC of een ander AMC-laboratorium worden uitgevoerd, worden uitbesteed aan verwijzingslaboratoria die voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitseisen. Het patiëntenmateriaal wordt in deze gevallen wel bij het LAKC ingezameld en vanuit een daarvoor speciaal ingericht laboratorium in de juiste condities verstuurd naar de geselecteerde verwijzingslaboratoria.

AMC Lab App

Het LAKC is onderverdeeld in een aantal laboratoriumonderdelen, waar de analytische werkzaamheden worden uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de door het LAKC aangeboden laboratoriumbepalingen staat beschreven in de AMC Lab App. De digitale verwerking en rapportage van laboratoriumuitslagen binnen het LAKC en andere AMC-laboratoria wordt tevens ondersteund door het LAKC.

Het LAKC faciliteert het beschikbaar stellen van zowel centrale als decentrale point-of-care testen en is daarbij ook verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Ook diensten met betrekking tot bloedtransfusies en het juist opslaan en het uitgeven van kort en lang houdbare bloedproducten behoord tot het dienstenpakket van het LAKC.

De klinisch chemicus en overige medewerkers van het LAKC vervullen een adviserende rol naar de aanvragers.

Wetenschappelijk onderzoek

Vanuit het LAKC wordt een bijdrage geleverd aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het Protocollenlaboratorium van het LAKC is gericht op de ondersteuning van onderzoeksprojecten binnen en buiten het AMC waarbij verwerking van monstermaterialen en/of laboratoriumbepalingen vereist zijn. Daarnaast participeert het LAKC in onderzoeksamenwerkingen met andere afdelingen. Dit onderzoek kan geïnitieerd zijn door het LAKC zelf, maar ook door andere afdelingen.

Opleiding en onderwijs

Opleiding en onderwijs zijn belangrijke aspecten binnen de gezondheidszorg. Het LAKC heeft opleidingsplaatsen voor AIOS klinische chemie en verzorgt onderwijs voor (co-)assistenten en bijscholing voor laboratoriumanalisten. Ook is er de mogelijkheid voor MLO- en HLO-studenten om bij het LAKC stage te lopen.

Contact

Receptie

Bouwdeel B1-112 Telefoonnummer: 020-5663123
Maandag tot en met zondag

Consult

Voor consulten is de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via de telefooncentrale van het AMC op het telefoonnummer 020-5669111
Maandag tot en met zondag

Secretariaat

Bouwdeel F1-219 Telefoonnummer: 020-5663025
Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur