Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Bloedgasanalyse (Longziekten)

Bij een bloedgasanalyse wordt de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en zuurgraad van het bloed gemeten. Deze waarden zeggen iets over het functioneren van de longen. Daarvoor is het nodig om bloed uit uw slagader te onderzoeken, omdat dit bloed in de longen van zuurstof is voorzien.

De voorbereiding:

  • U hoeft niet nuchter te zijn. Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. En uw medicatie mag u gewoon doorgebruiken.

Het onderzoek:

  • Een arts of longfunctieanalist neemt met een naald wat bloed uit de slagader in pols of elleboog (= arteriepunc¬tie). Deze handeling is te vergelijken met een gewone bloedafname, het enige verschil is dat het wondje iets langer moet worden dichtgedrukt.
  • Indien uw arts dit aangegeven heeft, krijgt u zuurstof in te ademen gedurende een half uur, waarna opnieuw een arteriepunc¬tie wordt gedaan.
  • In het laboratorium wordt uw bloed onderzocht. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier en de prik kan als onprettig ervaren worden.


Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: