Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Sarcoïdose (Longziekten)

Informatie over diagnostiek en behandeling van Sarcoïdose.

Mensen met sarcoïdose worden vanuit heel Nederland verwezen naar het AMC, vaak ook voor een second opinion. Het gaat vooral om mensen met een meer ernstige vorm en die niet meer op de gebruikelijke behandeling (lijken te) reageren.

Multidisciplinaire behandeling in het AMC

Omdat sarcoïdose heel vaak in de longen actief is en omdat longartsen in de regel meer ervaring hebben met ziekte, neemt de longarts een centrale positie bij de behandeling. Omdat sarcoïdose vaak in meerdere organen problemen veroorzaakt ligt in het AMC de nadruk op een zogenaamde multidisciplinaire begeleiding van mensen die hieraan lijden.

Andere specialismen die bij de behandeling betrokken kunnen zijn: huidziekten, keel- neus- en oorheelkunde, oogheelkunde, reumatologie, nierziekten, neurologie, cardiologie. Er is in het AMC een wekelijkse bespreking van patiënten met sarcoïdose door de betrokken specialisten. Er zijn binnen deze specialismen vaste ervaren adviseurs die kunnen worden geraadpleegd en waarheen mensen verwezen kunnen worden.

Onderzoek bij en behandeling van sarcoïdose

Onderzoeken die worden gedaan om sarcoïdose vast te stellen zijn bloedonderzoek, longfunctieonderzoek (blaastest), CT-scan, onderzoek van ontstekingscellen door een longspoeling en weefselonderzoek na het nemen van een biopsie van de longen of een lymfeklier. Hierbij werkt de longarts intensief samen met de radioloog, de patholoog en het immunologisch laboratorium.

De behandeling van sarcoïdose gebeurt met verschillende ontstekingsremmende medicijnen. Bij mensen die niet reageren op de gebruikelijke behandeling worden soms nieuwe medicijnen toegepast. De behandeling van mensen met sarcoïdose vereist maatwerk en teamwerk.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling bij sarcoïdose richt zich enerzijds op het bestuderen van de ontstekingsprocessen bij sarcoïdose en anderzijds op manieren om de diagnose zo goed en snel als mogelijk te stellen met de kleinste ongemakken en risico’s voor de patiënt.

Hierbij werkt het AMC nauw samen met nationale en internationale centra Verder neemt het AMC, waar mogelijk, deel aan internationale studies met nieuwe geneesmiddelen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland.

Contactpersoon AMC: dr. R.E. Jonkers